c S
Svet UKC Ljubljana danes o lanskem poslovanju 20.02.2019 07:46 Ljubljana, 20. februarja (STA) - Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bodo na današnji februarski seji obravnavali poslovanje kliničnega centra za leto 2018. Prve ocene po besedah generalnega direktorja Aleša Šabedra kažejo, da bo izguba manjša, kot je bila leto prej. Na mizi bodo imeli tudi poročilo o izvajanju sanacijskih ukrepov v minulem letu.

Med ključnimi razlogi za poslovanje zavoda v rdečih številkah je Šabeder že ob decembrski seji sveta zavoda izpostavil podcenjene in neplačane delovne programe ter dodatne stroške iz naslova delovne sile. Sistemski ukrep za popravo plač do 26. plačnega razreda in plač zdravnikov specialistov, sprejet leta 2017, je kliničnemu centru v prvih 11 mesecih letošnjega leta namreč prinesel več kot 10 milijonov evrov dodatnih stroškov.

Šabeder je sicer napovedoval, da bo izguba ljubljanskega UKC v letu 2018 manjša kot v letu 2017. Med razlogi za to je navedel predvsem učinke sanacijskih ukrepov, ki so jih po njegovih besedah v veliki večini uspešno izvedli v lanskem letu. Eden od zadnjih ukrepov je poskus znižanja cen pri dobaviteljih.

Največja zdravstvena ustanova v državi je prvo polletje 2018 sicer končala z 12,8 milijona evrov izgube. Šabeder je takrat opozoril, da je UKC v prvih šestih mesecih letos bolnišnično zdravil za skoraj štiri odstotke več bolnikov od načrtovanega. Po desetih mesecih je UKC imel že 35 milijonov evrov izgube, v dodatno finančno stisko pa je zavod spravljala rast stroškov zaradi plač.

Leta 2016 je največja bolnišnica v državi beležila 25 milijona evrov minusa. V letu 2017 pa so iz tekočega poslovanja ustvarili za 33,5 milijona evrov minusa, skupaj s skoraj 80 milijoni evrov sanacijskih sredstev iz proračuna pa so na papirju beležili 46,4 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki.