c S
V delu romske skupnosti nezadovoljni z letošnjim razpisom za sofinanciranje romskih organizacij 20.02.2019 07:45 Ljubljana, 20. februarja (STA) - V Zvezi romske skupnosti Umbrella - Dežnik menijo, da so nekateri pogoji in merila, ki jih je Svet romske skupnosti postavil v javnem razpisu za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2019, nezakoniti in diskriminatorni. V svetu očitke zavračajo kot neutemeljene.

Zvezo Umbrella - Dežnik je zmotilo, da lahko na razpisu sodelujejo le organizacije, ki so registrirane najmanj dve leti. To po njihovem mnenju deluje "očitno odvračalno in diskriminatorno", so med drugim zapisali v dopisu številnim državnim organom. V njem tudi ocenjujejo, da je takšno merilo uvedeno z namenom izključitve ene od zvez romske skupnosti z Dolenjske, "ki ni na isti politični liniji z Zvezo Romov Slovenije oz. delovanjem Sveta romske skupnosti ter urada za narodnosti".

Prav tako je zanje sporno merilo, po katerem dodatnih pet točk od sicer skupno možnih 105 dobijo organizacije, registrirane na območju občine, ki ima romskega predstavnika v občinskem svetu. Razpis torej prednost pri pridobivanju sofinancerskih sredstev daje organizacijam iz 20 občin, ki imajo po zakonu o lokalni samoupravi romskega svetnika.

V zvezi Umbrella opozarjajo, da to pomeni slabšo obravnavo delov romske skupnosti, ki v večjem številu živijo v mestih, kot so Ljubljana, Maribor in Velenje. Po njihovih navedbah pa vsakodnevna praksa dokazuje, da so pripadniki romske skupnosti izven območij, kjer imajo zagotovljenega svetnika, bolj izpostavljeni segregaciji in pritiskom za izgubo lastne identitete, ne pa manj.

Tovrstno razlikovanje zato po navedbah zveze Umbrella učinkuje diskriminatorno in je neustavno tudi z vidika svobode združevanja, prednost pa se poskuša dati t. i. tradicionalnim organizacijam avtohtone romske skupnosti. Kot menijo, gre za spodbujanje Zveze Romov Slovenije in organizacij, ki so blizu njenim političnim pogledom in ki v celoti obvladujejo delovanje Sveta romske skupnosti.

V Svetu romske skupnosti pa očitke zavračajo kot neutemeljene. V pojasnilih, ki so jih posredovali na urad za narodnosti, glede pogoja vsaj dvoletnega delovanja pojasnjujejo, da se uspešnost romskih organizacij lahko ugotovi le na podlagi dolgoročnega trenda delovanja. Nekatere romske organizacije delujejo le kratek čas in v tem času ni možno ugotoviti njihove uspešnosti ali neuspešnosti.

Predsednik sveta Jožek Horvat Muc je za STA zavrnil tudi očitek, da bo zaradi tega pogoja onemogočeno kandidiranje eni od zvez, saj bo ta po njegovih besedah še pravočasno dopolnila dve leti delovanja in bo tako imela možnost prijave.

Glede dodatnih točk za prijavitelje, ki so registrirani na območju občine, ki ima romskega svetnika, pa Svet romske skupnosti pojasnjuje, da je namen spodbujanje k sodelovanju z romskimi svetniki pri izboljšanju položaja romske skupnosti. Po besedah Horvata Muca želijo aktivirati romsko skupnost, da se bolj poveže, in je večje sodelovanje med romskimi zvezami in svetniki. Je pa to po njegovih besedah le eno od meril za pridobivanje točk na razpisu, največ pa je odvisno od dobrih projektov.

V svetu so prepričani, da v razpisu ni ničesar, kar bi nakazovalo na nezakonitost razpisa in kakorkoli diskriminiralo zvezo Umrella. Ta "nikakor ni diskriminirana ali v slabšem položaju kot druge zveze," zagotavljajo, pri čemer navajajo, da lahko te sredstva za svoje delovanje črpajo iz različnih razpisov. Zveza Umbrella pa da ni nezadovoljna le s tokratnim razpisom, ampak vrsto let ni bila zadovoljna tudi z razpisi ministrstev za kulturo in izobraževanje ter urada za narodnosti.

V slednjem so za STA pojasnili, da so z omenjenim dopisom seznanjeni, da pa je njihovo stališče še v pripravi.

Svet romske skupnosti je javni razpis v Uradnem listu objavil 7. februarja, vloge pa je mogoče oddati še vključno do 25. februarja. Okvirna višina sredstev na razpisu znaša 183.000 evrov.