c S
Občina Krško v zadnjem finančnem obdobju z manj evropske podpore 19.02.2019 10:15 Krško, 19. februarja (STA) - Občina Krško, ki je v finančni perspektivi do leta 2013 za naložbe s področij urejanja cestne in komunalne infrastrukture, kmetijstva, kulture ter vzgoje in izobraževanja pridobila skupno 21,5 milijona evrov evropske podpore, bo v tem finančnem obdobju te dobila občutno manj. V Krškem namreč do leta 2020 računajo le na desetino tega zneska.

Krški župan Miran Stanko je na nedavni skupni letni novinarski konferenci posavskih županov omenjeno razliko pri pridobivanju evropskega denarja pojasnil s tem, da so bili občinski projekti do leta 2013 usmerjeni predvsem v več vredno prenovo lokalne infrastrukture, medtem ko obdobje do leta 2020 podporo namenja predvsem t. i. mehkim projektom, ki jih v krški občini ni toliko.

V primerjavi z infrastrukturnimi je vrednost tovrstnih projektov tudi nižja, tako da so do zdaj počrpali skupno le dobrih 400.000 evrov, do konca tega finančnega obdobja pa predvidevajo, da bodo v primerjavi s preteklim obdobjem skupno pridobili le približno desetino takratne evropske podpore.

Stanko računa, da se bo pridobivanje evropskih sredstev - podobno kot v prejšnji - do konca nove finančne perspektive sicer okrepilo. Med drugim bi financirali ureditev kolesarskih stez, področje sociale, skrb za starejše, izobraževanja v navezavi z območnim gospodarstvom, turizem in komunalno infrastrukturo, je navedel.

Do zdaj pridobljenih nekaj več kot 400.000 evrov evropske denarne podpore obsega izobraževalna projekta Master 5 in Podjetna devetka, ki ju izvajajo skupaj z domačimi podjetji, na področju turizma pa skupni območni projekt Zelena doživetja Posavja.

Podeželje skušajo poživiti s projektom Pametne vasi za jutri, na področju varovanja vodnih virov izvajajo projekt Varuj vodo, na področju lokalne oskrbe projekta Ribe na šolskih krožnikih in Riba je In. Izvajajo tudi projekta Obnovljivo recikliranje in WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na javnih mestih.

Župan je za tekoče leto napovedal še projekta Urbana pot, ki povezuje ponudnike mestnih središč, ter Mar nam je za skupnost, katerega cilj je spodbujanje zdravega življenja z novimi in izboljšanimi vadbenimi programi ter urejenimi športnimi površinami za vse generacije.

Letos nameravajo začeti tudi projekt Črno-belo bogastvo, s katerim želijo razviti prepoznavno blagovno znamko krškopoljca, ki velja za edino ohranjeno slovensko avtohtono prašičjo pasmo, je še povedal Stanko.