c S
Sporazum v Pošti Slovenije vsebinsko usklajen, še tehnične podrobnosti 18.02.2019 14:32 Ljubljana, 18. februarja (STA) - Reprezentativna sindikata v Pošti Slovenije in vodstvo družbe sta vsebinsko uskladila sporazum o izpolnitvi zahtev sindikatov, potekajo pa še zadnja tehnična usklajevanja, so danes v Ljubljani povedali predstavniki sindikatov. Stavka, napovedana za torek, bo preklicana, ko bo sporazum podpisan. Podpis je predviden danes v Ljubljani.

Pogajanja Sindikata poštnih delavcev ter Sindikata delavcev prometa in zvez s poslovodstvom Pošte Slovenije so bila končana minuli četrtek, sledila so usklajevanja glede čistopisa, ki danes še niso končana, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Diana Kos iz Sindikata poštnih delavcev.

"Smo zelo blizu. A dokler nimamo sporazuma na mizi in ni podpisan, ne moremo reči, da stavke ne bo," je dodal predsednik Sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič.

Sporazum je vsebinsko usklajen, odprte so še nekatere tehnične rešitve, sta povedala Gržinič in Kosova in dodala, da pri nekaterih dolgoročnih ukrepih vodstvo želi, da bi ob nedogovoru med obema stranema poslovodstvo lahko odločilo samo, sindikati pa želijo, da se ukrepi sprejemajo v dogovoru.

"Ključne stavkovne zahteve so šle v smeri razbremenitve zaposlenih, prilagoditve delovnih pogojev in izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec nam je šel v veliki meri nasproti, med pogajanji smo odpirali pomembne teme, ki bodo izboljšale položaj zaposlenih," je povedala generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Saška Kiara Kumer.

Sporazum po njenih besedah predvideva izboljšanje pogojev dela. Tako bo Pošta zaposlila dodatne delavce, tako da bodo imela vsa delovišča redno zaposlene. Koliko bo teh zaposlitev, trenutno ne morejo povedati, ker bo to odvisno od dejanskih potreb.

Predvideno je tudi, da se bo povečal delež rezerv, torej zaposlenih, ki nadomeščajo odsotne delavce. Vpeljali bodo dodatne odmore, delovna mesta prilagodili posebnim skupinam zaposlenih, kot so starejši in invalidi.

Družba bo tudi revidirala oceno tveganja ter pripravila nabor ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu.

Dosegli so sprotno izplačevanje nadur ter jasno razmejitev, kaj je nadurno delo in kaj neenakomerna razporeditev delovnega časa. "Ta sprememba naj bi imela dvojni učinek - zagotoviti predvidljiv delovni čas in prisiliti delodajalca, da mu bo v interesu zapolniti kadrovski načrt," je dejala Kumrova.

Nadure bodo plačane 40 odstotkov več kot običajne ure (prej 30 odstotkov), viški ur bodo plačani 50 odstotkov več kot običajne ure. Dogovorili so se tudi za zvišanje nekaterih plačil, ki so jih v času krize znižale (eskalacija plač, regres, povračila stroškov za prevoz na delo). Dodatek za deljen delovni čas bodo zvišali s 15 na 18 odstotkov. Dogovorili so se tudi za dodatna plačila zaposlenih v manipulaciji (na okencih in v logističnih centrih), ki so zaradi odsotnosti drugih zaposlenih prekomerno obremenjeni.

Podporo sindikatoma v Pošti so na novinarski konferenci izrazili v sindikalni centrali Alternativa, Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti in Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Predsednik Alternative Zdenko Lorber je poudaril, da je absurd, da morajo v 21. stoletju v podjetju v državni lasti stavkati za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Poudaril je tudi, da bi moral Slovenski državni holding prilagoditi pričakovanja glede donosnosti podjetij, ki so strateška in katerih funkcija ni le ustvarjanje dobička, saj se ta pričakovanja nato odražajo v izplačilih božičnice, delovne uspešnosti ipd.

Predsednik sindikata delavcev energetike Branko Sevčnikar je podobno menil, da država v takšnih podjetjih ne bi smela pričakovati dividendnega donosa, ter izrazil upanje, da bodo kolegi v Pošti uspeli izboljšati razmere v podjetju. "Je pa res, da je ta črv že začel najedati tako Pošto kot ostala podjetja v državni lasti. Zadnji čas je, da to zaustavimo in te dejavnosti postanejo vzor delodajalskim organizacijam," je dejal Sevčnikar.

Mladen Jovičič iz sindikata žerjavistov je izpostavil pomen uskladitve med dvema sindikatoma. "Upamo, da je to sporočilo vsem slovenskim delavcem, da se lahko organizirajo in si ustvarijo boljše službe," je dejal.