c S
Objavljena prevzemna namera za solastnico družbe Štore Steel 18.02.2019 10:46 Celje/Ljubljana, 18. februarja (STA) - Družba Storkom ter Marjan Mačkošek in Tomaž Subotič so objavili prevzemno namero za odkup delnic družbe pooblaščenke Železar Štore, ki je ena od večjih lastnic železarne Štore Steel. O nameri so obvestili regulatorje trga ter predstavnike delavcev obeh družb, izhaja iz javne objave v današnjih Financah.

Družba pooblaščenka Železar Štore je približno 20-odstotna lastnica železarne Štore. Največja lastnica je s s skoraj 30 odstotki družba Unior, med večjimi sta še Dinos in Kovintrade, sledijo manjši lastniki, med njimi Mačkošek, ki je to družbo vodil 18 let, nato pa v začetku leta 2017 odstopil na lastno željo.

Storkom ter Mačkošek in Subotič medtem obvladujejo družbo pooblaščenko, za katero sedaj nameravajo odkupiti vse delnice. Storkom je po podatkih portala Erar njen 28,5-odstotni lastnik, Subotič 20-odstotni in Mačkošek 11-odstotni. Subotič in Mačkošek sta v petčlanskem nadzornem svetu družbe pooblaščenke, njen direktor pa je Anton Franulič, ki je tudi eden večjih lastnikov družbe Storkom.

Družba pooblaščenka krepi lastništvo v železarni od sredine lanskega leta. Kot je takrat pisal Dnevnik, je skupščina pooblaščenke podprla predlog Tomaža Subotiča, ki se je že leta 2015 v imenu češkega jeklarja Moravia Steel potegoval za lastništvo v železarni, da bo okrepila lastništvo v železarni. Delničarji so takrat soglašali, da se družba lahko zadolži za povečanje lastništva v družbi Štore Steel.

Cilj je bil, da pooblaščenka lastništvo v železarni poveča na dobro četrtino, saj bi pridobitev kontrolnega deleža in vpliv na statutarne spremembe pripomogla pri obrambi pred morebitnim sovražnim prevzemom Štore Steela, je takrat še navedel časnik.