c S
Programi neformalnega izobraževanja dajejo dobre rezultate 18.02.2019 07:22 Ljubljana, 17. februarja (STA) - Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvaja zavod za zaposlovanje, po njegovih navedbah dajejo dobre rezultate. Skoraj 65 odstotkov brezposelnih, ki se udeležijo programov, se po zaključku izobraževanja tudi zaposli. Od 3830 vključenih v letih 2016 in 2017 jih je 2476 našlo zaposlitev v 12 mesecih po zaključku programa.

Kot so sporočili iz zavoda za zaposlovanje, so še spodbudnejši rezultati pri tistih neformalnih izobraževanjih in usposabljanjih, ki brezposelnim omogočajo pridobitev poklicnih znanj, po katerih najbolj povprašujejo delodajalci. Zaposli se namreč 73 odstotkov udeležencev takšnih programov.

To po navedbah zavoda pomeni, da je zaposlitev v 12 mesecih po zaključku programa dobilo 1445 od 1983 brezposelnih, ki so bili vključeni v usposabljanja in izobraževanja s področja strojništva in obdelave kovin, socialnega dela (socialni oskrbovalec na domu), gostinstva (pomočnik kuharja), transporta (vozniki tovornih vozil, viličarji) ter varovanja oseb (varnostniki).

Cilji programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada in slovenskega proračuna, so usmerjeni v zmanjšanje brezposelnosti, izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih, opremljanje kandidatov z novimi praktičnimi znanji in spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju.

Neformalno izobraževanje in usposabljanje združuje programe za pridobitev splošnih kompetenc (računalniški tečaji, tuji jeziki in podobno) in programe za pridobitev poklicno specifičnih kompetenc (znanj in spretnosti).

Vključitev v program brezposelnim pomaga, da pridobijo neformalna znanja in izkušnje ter se izkažejo na poklicnih področjih, kjer imajo večje možnosti za zaposlitev. Trenutno je veliko povpraševanja po kuharjih, natakarjih in upravljavcih strojev CNC, ravno za opravljanje teh poklicev pa lahko brezposelni pridobijo potrebna znanja v programih neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

Program poteka tako, da se brezposelni vključijo v proces izobraževanja in usposabljanja pri izbranem izvajalcu, ki izvaja določen program neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Udeleženci pridobijo znanje in v nekaterih programih tudi praktične izkušnje na konkretnem delovnem področju, ob zaključku programa pa pridobijo potrdilo o uspešnosti v programu z opisom pridobljenih znanj in spretnosti.

Pogoj za sodelovanje je prijava v evidenci brezposelnih pri zavodu za zaposlovanje, dobrodošli pa sta tudi želja po napredovanju, osebni rasti in učenju ter motiviranost za pridobitev nove zaposlitve, poudarjajo v zavodu. Brezposelni se lahko o postopku vključitve in konkretnih možnostih, ki so jim na voljo, pogovorijo z osebnim svetovalcem na uradu za delo, kjer so prijavljeni. Udeleženci programov prejmejo tudi dodatek za prevoz in aktivnost.