c S
Evropska sredstva za velike okoljske in podnebne projekte tudi v Slovenijo 15.02.2019 14:16 Bruselj, 15. februarja (STA) - Evropska komisija je danes napovedala naložbe v višini 116,1 milijona evrov za 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov, ki bodo financirani v okviru programa Life. Bruselj bo finančno podprl projekte v desetih državah, tudi Sloveniji. Za dva podprograma Life bo šlo v Slovenijo 44,3 milijona evrov.

Nova sredstva iz programa bodo v kombinaciji z drugimi viri omogočila mobilizacijo več kot 3,2 milijarde evrov dodatne podpore za projekte, ki bodo podprli prehod Evrope na nizkoogljično krožno gospodarstvo, so sporočili iz Evropske komisije.

Program Life je razdeljen na dva podprograma, in sicer podprogram za okolje in podnebne ukrepe, v Sloveniji pa bodo šla evropska sredstva za oba podprograma.

Integrirani projekti na Češkem, Madžarskem, Portugalskem in v Sloveniji bodo pripomogli k ohranitvi narave v Evropi s podpiranjem učinkovitega izvajanja politike na področju biotske raznovrstnosti in izboljšanjem upravljanja omrežja zaščitenih območij EU Natura 2000.

V okviru tega bo šlo v Slovenijo 17 milijonov evrov evropskih sredstev. Kot so navedli v Bruslju, ima Slovenija eno najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti v EU. Približno 38 odstotkov ozemlja je vključenih v sistem zaščitenih območij Natura 2000. Program Life za ohranjanje teh območij v Sloveniji je že prisoten, z dodatnimi sredstvi pa nameravajo vzpostaviti njegovo dolgoročno delovanje in večje vključevanje deležnikov.

Projekti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pa se osredotočajo na izpolnjevanje nacionalnih zahtev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na Finskem, v Italiji in Sloveniji. Projekti bodo tovrstno zmanjšanje dosegli z gradnjo zmogljivosti, cestnim prometom brez emisij in sekvestracijo ogljika.

Slovenija bo iz tega naslova prejela 27,3 milijona evrov, ki bodo namenjeni za doseganje okoljskih ciljev za zmanjšanje toplogrednih plinov. Ukrepi bodo vključevali krepitev mobilnosti in povečevanje energetske učinkovitosti stavb.