c S
Odlok o novem načinu ravnanja s komunalnimi odpadki na občinske svete koroških občin 15.02.2019 13:10 Slovenj Gradec, 15. februarja (STA) - Svet koroške regije se je danes seznanil s predlogom odloka o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v regiji. Zdaj morajo odlok, ki sredi leta prinaša nekoliko spremenjen način odlaganja komunalnih odpadkov, potrditi še občinski sveti 12 občin. Svet regije je sicer danes obravnaval tudi drugo regijsko problematiko.

Koroška javna komunalna podjetja in Koroški center za ravnanje z odpadki (Kocerod) so predlog novega odloka o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v regiji morali pripraviti zato, ker obstoječi odlok iz leta 2011 ni bil več v skladu z zakonodajo oz. s tremi področnimi uredbami.

Na to je komunalna podjetja nekajkrat opozorilo okoljsko ministrstvo in tudi inšpekcijske službe, je županom v svetu Koroške regije danes povedal direktor Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi Gregor Ficko.

Na Koroškem prebivalci komunalne odpadke zdaj ločujejo na mokre in suhe, kar je posebnost v Sloveniji, ter na biološke. Od sredine letošnjega leta pa bodo v dosedanje zabojnike za suhe odpadke odlagali odpadno embalažo, razen papirja in stekla, ki ga bodo morali odlagati ali na ekološke otoke ali na zbirne centre. V dosedanje zabojnike za mokre odpadke pa bodo odlagali ostale mešane komunalne odpadke. Pri zabojnikih za biološke odpadke sprememb ni.

O spremembah, ki začnejo veljati najpozneje julija letos, komunalna podjetja prebivalce v regiji že obveščajo, po današnji seznanitvi sveta regije s predlogom odloka, ki to ureja, pa bo predlog romal še na občinske svete vseh 12 koroških občin. Ti morajo odlok sprejeti nekje do maja, je dejal Ficko.

Koroški župani so na današnji seji sveta regije, ki je potekala v Slovenj Gradcu, obravnavali tudi nekatere druge regijske teme. Seznanili so se z aktivnostmi na projektu tretje razvojne osi, v zvezi s katerim je naslednji sestanek s predstavniki Darsa in države predviden 6. marca na Ravnah na Koroškem. Takrat bodo po pojasnilih predsednika odbora za spremljanje izgradnje hitre ceste, prevaljskega župana Matica Tasiča, pogovori usmerjeni predvsem k umeščanju hitre ceste v prostor na odsekih od Slovenj Gradca do Otiškega Vrha in od tam do Holmca.

Župani so se danes seznanili tudi s pripravami in prošnjo za sofinanciranje 17. čebelarskega praznika in praznovanja 2. svetovnega dneva čebel, ki ga bodo slovenski čebelarji letos obeležili na prireditvi na Ravnah na Koroškem 18. maja.

Župani so večinsko potrdili tudi predlog za sofinanciranje skupne opreme, ki jo gasilci potrebujejo pri vadbi na regijskem gasilskem poligonu v Radljah ob Dravi. Predračun za opremo je 19.200 evrov, predloga za sofinanciranje tega zneska pa nista podprla župana občin Črna na Koroškem in Prevalje.

Župani so danes spet razpravljali tudi o možnosti uvedbe 24-urnega dežurstva v Koroških lekarnah. V zvezi s tem je direktorica lekarn Irena Pušnik pojasnila, da je v ravenski območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ministrstvo za zdravje že določilo eno lekarno za 24-urno dežuranje, to je lekarno Center v Velenju, ki pa je torej zunaj območja koroške statistične regije.

Na Koroškem je medtem dežurna služba v lekarnah, ki pa ni 24-urna, a je zunaj rednega delovnega časa lekarn, organizirana v lekarnah v Radljah ob Dravi, Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem. Pušnikova je povedala, da morajo pobudo za vzpostavitev 24-urne dežurstva poslati na ministrstvo za zdravje, da pa trenutno v okviru Koroških lekarn ni takšne lekarne, ki bi imela za 24-urno dežuranje tudi vse ustrezne prostore. Prav tako bi se ob uvedbi 24-urnega dežuranja pojavile kadrovska težave, je še opozorila direktorica Koroških lekarn.