c S
Ukrepi DVK za odpravo nesmotrnosti pri informacijski podpori po oceni računskega sodišča zadovoljivi 15.02.2019 11:31 Ljubljana, 15. februarja (STA) - Državna volilna komisija je po oceni računskega sodišča sprejela zadovoljive popravljalne ukrepe za nesmotrnosti, ki jih je v reviziji učinkovitosti pridobivanja in uporabe informacijske podpore ugotovilo sodišče. Med drugim je DVK računskemu sodišču posredovala načrt ukrepov za pridobitev enovite informacijske podpore za volilna opravila.

Revizija računskega sodišča se je nanašala na obdobje od začetka leta 2012 do konca avgusta 2017, v katerem DVK po oceni računskega sodišča ni bila učinkovita pri pridobivanju in uporabi informacijske podpore za izvajanje njenih nalog.

Državna volilna komisija je izdelala načrt ukrepov za pridobitev enovite informacijske podpore volilnim in referendumskim opravilom. V odzivnem poročilu, ki ga je poslala računskemu sodišču, je navedla ukrepe, nosilce in roke za njihovo izvedbo. Predvideno je, da bo ministrstvo za javno upravo projekt umestilo v letošnji proračun, do sredine maja bo projektna skupina na ministrstvu pripravila razpisno dokumentacijo, rok za izvedbo javnega naročila je 18. oktober, za izdelavo informacijske podpore in testiranje pa 31. maj 2020.

Iz odzivnega poročila in njegovih prilog po oceni računskega sodišča izhaja, da bo nova skupna informacijska podpora državnim in lokalnim opravilom ter referendumskim opravilom sledila njihovim zahtevam in priporočilom.

Državna volilna komisija je v odzivnem poročilu navedla tudi, da je usposobila še dva zaposlena za ažuriranje spletnega mesta v času, ko se ne izvajajo volilna oz. referendumska opravila. Bo pa v času volilnih in referendumskim opravil urejanje spletnega mesta www.dvk-rs.si še vedno zagotavljala s pomočjo zunanjega izvajalca, pri čemer bo upoštevala priporočilo iz revizijskega poročila, da bo zunanji izvajalec storitve zaračunaval po urah in ne v pavšalnem enotnem znesku.

Računsko sodišče je namreč opozorilo, da je DVK storitve ažuriranja spletnega mesta za posamezne volitve ali referendume pridobivala posebej in jih ni vključevala v redno vzdrževanje in razvoj spletnega mesta. Za vsake volitve oz. referendum je izvedla nov postopek, s katerim pa je od leta 2013 izbrala vedno istega ponudnika, in sicer Inštitut za transmedijski dizajn Murska Sobota - zavod za umetniško ustvarjanje. Storitev mu niso obračunavali na uro dela kot pri primerljivih storitvah vzdrževanja in razvoja spletnega mesta, ampak se je DVK s ponudnikom dogovorila za enoten znesek.

DVK pa ob tem ni analizirala, koliko storitev oz. koliko ur dela je omenjeni inštitut dejansko opravil v okviru posamezne sklenjene pogodbe, prav tako ni predložila ocene oziroma podatkov, na podlagi katerih je določila ocenjeno vrednost posameznega naročila. DVK prav tako ni usposobila enega ali dveh zaposlenih, da bi lahko samostojno izvajala ažuriranje spletnih strani DVK, kar bi lahko zmanjšalo odvisnost DVK od zunanjih izvajalcev za te aktivnosti, je v reviziji zapisalo računsko sodišče.

Opozorilo je še, da DVK v pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki so obdelovali osebne podatke, ni vključila ustreznih elementov zaščite in varovanja informacij ter ni opredelila odgovornosti.

DVK je v odzivnem poročilu navedla, da je pripravila vzorec pogodbe za dobavitelje informacijske podpore, ki vsebuje tudi določbe o obdelavi osebnih podatkov. Računskemu sodišču je poslala tudi dva izpolnjena vzorca v obliki dveh aneksov, v katerih določa obdelavo osebnih podatkov, ter dokazila, da je aneksa posredovala dobaviteljem informacijske podpore, ki dostopajo do osebnih podatkov na DVK oziroma v okviru volilnih in referendumskih opravil.