c S
Vlada za manj nerešenih pritožb na ministrstvu za delo 15.02.2019 07:52 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Vlada je danes potrdila spremembo sklepa v zvezi z izvedbo posebnega projekta za odpravo zaostankov, ki nastajajo pri reševanju pritožb glede pravic iz javnih sredstev. V ta namen je odobrila dodatna sredstva v višini 70.000 evrov.

Vlada je že novembra izdala sklep o soglasju k nadaljevanju posebnega projekta za odpravo omenjenih zaostankov, in sicer v okviru povečanega obsega dela za obdobje od 1. novembra lani do 31. oktobra letos. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je interes za povečan obseg dela pri projektu izkazalo 25 javnih uslužbencev, od katerih jih je 1. novembra začelo delo 12, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Po podatkih za december 2018 je nerešenih še 3996 pritožb, za katere je že potekel dvomesečni rok za odločanje po predpisih o splošnem upravnem postopku.

Čeprav si ministrstvo prizadeva, da bi rešili čim več pritožb, je to ob nenehnem prilivu drugih zadev na socialnem področju, ki jih je tudi treba reševati, denimo priprava zakonskih predlogov in navodil za izvajanje zakonov ter izvedba informativnega izračuna, zelo zahtevno delo, je opozorila vlada.

Ministrstvo je zato za učinkovito izvedbo projekta predlagalo dopolnitev projekta z vidika povišanja finančnih sredstev za plačilo povečanega obsega dela vsem javnim uslužbencem, ki so na ministrstvu izkazali interes in pripravljenost za sodelovanje v projektu.

Glede informativnega izračuna je vlada v odgovoru na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka iz SDS v zvezi z delom centrov za socialno delo pojasnila, da je ministrstvo leta 2015 začelo razvijati idejo o avtomatizaciji postopkov za izdajo informativnih izračunov za pravice iz javnih sredstev.

Predlog, oblikovan leta 2017, je predvidel izdajo masovnega avtomatičnega informativnega izračuna enkrat letno v septembru oziroma oktobru koledarskega leta. Takrat naj bi za vse upravičence do letnih pravic, tako do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, malice in kosila, hkrati odločili o podaljšanju pravic.

Spremenjeni zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa je postopek izdaje informativnega izračuna delno spremenil, in sicer tako, da od 1. decembra 2018 centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o podaljšanju pravic iz javnih sredstev, obvezna izdaja informativnih izračunov pa je prestavljena na 1. januar 2022.

Trenutni stroški za izvedbo informativnega izračuna vključujejo stroške informatizacije v višini 399.057 evrov z DDV. Za izvajanje navedenih storitev ministrstvo ni zaposlovalo novih kadrov, prav tako pa niso bila porabljena niti finančna sredstva za promocijo, so še zapisali.