c S
Evropski parlament znova s pozivom za boljše prevozne pogoje za živino 15.02.2019 07:39 Strasbourg, 14. februarja (STA) - Evropski poslanci so danes na zasedanju v Strasbourgu sprejeli resolucijo, v kateri ponavljajo poziv iz leta 2012, naj države EU dosledno izvajajo pravila o zaščiti živali med prevozom. Med drugim se zavzemajo za več nenapovedanih pregledov in strožje kazni za storilce.

Kot so sporočili iz Evropskega parlamenta, so poslanci z resolucijo, ki so jo sprejeli s 411 glasovi za, 43 proti in 110 vzdržanimi, obnovili poziv iz leta 2012 za močno in enotno uveljavljanje zakonodaje iz leta 2005 o dobrobiti živali, ki jo nekatere države izvajajo neustrezno.

Poudarili so, da bi morala Evropska komisija kaznovati države članice, ki ne upoštevajo pravil EU. Članice so pozvali k pregonu kršiteljev z učinkovitimi in usklajenimi kaznimi, vključno z zaplembo vozil in obvezno prekvalifikacijo osebja.

Poslanci želijo uvesti sodobno tehnologijo za izboljšanje uveljavljanja pravil, vključno z geolokacijskimi sistemi za sledenje lokaciji živali in trajanju potovanj ter povratno informacijo o realnem času med odhodom in prihodom živali na cilj. Prizadevajo si za novo strategijo za dobrobit živali za obdobje 2020-2024 in jasno opredelitev, kdaj so živali v primernem stanju za prevoz.

Parlament nacionalne oblasti poziva, naj izvedejo več napovedanih pregledov glede na večje varnostno tveganje, obvestijo organe v vseh državah, če je ugotovljena kršitev, začasno ali trajno odvzamejo vozniško dovoljenje prevozniku ob prekršku, prepovedo neskladna vozila in plovila ter prilagodijo pristanišča skladno z zahtevami o dobrobiti živali in izboljšajo preglede pred natovarjanjem.

Evropski poslanci želijo poleg tega posodobiti pravila EU o prevoznih sredstvih glede na strokovna priporočila, da bi zagotovili zadostno prezračevanje in nadzor temperature, ustrezne sisteme vode in tekoče krme, zmanjšali natrpanost živali med prevozom, ter vozila, ki bodo prilagojena potrebam posamezne živalske vrste.

Potovalni čas živali mora biti čim krajši, so poudarili in se zavzeli za lokalne in mobilne klavnice oz. mesnopredelovalne obrate blizu kraja reje in neposredne prodaje. Prav tako želijo, da Evropska komisija opredeli ustrezne časovne poteke za različne vrste živali in razvije strategijo za prevoz že poginulih živali namesto živih, kadar je to mogoče.

Evropski poslanci tudi vztrajajo, da bi si morala EU v primeru, ko standardi prevoza v tretjih državah članicah ne bi bili v skladu z evropskimi standardi oziroma se ne bi ustrezno izvajali, prizadevati za ublažitev razlik z dvostranskimi sporazumi ali, če to ni mogoče, prepovedati prevoz živih živali v zadevne tretje države.

"Akterji v prevozni verigi morajo izpolniti svoje obveznosti ne glede na to, ali so to kmetje, trgovci, veterinarji ali prevozna podjetja. Komisiji in državam članicam smo dali jasno vedeti, da morajo to storiti, bodisi s pravilnim izvajanjem veljavnih pravil bodisi z iskanjem novih političnih orodij za uporabo novih tehnologij in zmanjšanjem časa prevoza," je dejal poročevalec Jorn Dohrmann iz Danske.

Dodal je, da to velja tudi za države, ki niso članice EU. "Kot je dejalo Evropsko sodišče, je EU odgovorna za živali tudi po tem, ko zapustijo svoje ozemlje. Zato morajo te države bodisi zagotoviti tako visoko raven zaščite za živali med prevozom kot mi ali pa prepovemo izvoz živih živali v te države," je povedal.

Resolucija priporoča, da se na začetku naslednjega parlamentarnega obdobja ustanovi preiskovalni odbor o dobrobiti živali, ki se prevažajo znotraj in zunaj EU. Odbor bi moral ustrezno raziskati prijavljeno neustrezno ravnanje z živalmi med prevozom in pomanjkljivo izvrševanje obstoječih pravil EU, so predlagali.