c S
Skupščina ljubljanskega javnega holdinga prikimala pripojitvi Snage k Voki 14.02.2019 15:02 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so na današnji skupščini podali soglasje k pripojitvi Snage k družbi Vodovod-Kanalizacija (Voka). Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol), se bo nova družba po pripojitvi s skrajšanim imenom imenovala JP Voka Snaga.

Kot so po današnji skupščini sporočili iz Mola, je bila v razpravi izpostavljena zlasti finančna in kapitalska stabilnost poslovanja Snage ter sinergijski učinki tovrstne združitve, ki se bodo med drugim odrazili tudi v enotnem strateškem nastopu družbe na področju komunalnih dejavnosti.

Nova, s pripojitvijo nastala družba, se bo imenovala Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga oz. skrajšano JP Voka Snaga s sedežem na Vodovodni cesti. Nova družba bo sicer poslovala na štirih glavnih lokacijah, za zaposlene Snage pa s pripojitvijo vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ostanejo v celoti enake, so še dodali.

Danes je zasedal tudi svet ustanoviteljev javnih podjetij in obravnaval elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019. Prav tako so obravnavali oblikovanje cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za obdobje 2019-2021 ter oblikovanje cen storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO.

Vodovod-Kanalizacija v elaboratu za izračun cen storitev v povprečju ne presega uskladitve za pet odstotkov pri znesku na položnicah uporabnikov, kar pomeni, da se bo povprečna položnica za oskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo za uporabnike, ki predstavljajo večino, v enodružinskih hišah v povprečju spremenila za 71 centov, iz sedanjih 23,88 na 24,59 evra, za uporabnike v večstanovanjskih enotah pa v povprečju za 73 centov, iz sedanjih 15,87 evra na 16,60 evra Cene bodo začele veljati s 1. marcem.

Po triletnem obdobju nespremenjenih cen se bo predvidoma s 1. marcem v občinah, kjer deluje Snaga, povprečna položnica za ravnanje z odpadki v povprečju spremenila za 1,65 evra, iz sedanjih 8,20 na 9,85 evra na gospodinjstvo. Cene storitev, ki jih izvaja Snaga, bodo veljale tri leta.

Svet ustanoviteljev je potrdil še spremembo cene enkratne vrednostne vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) za drugo in tretjo območje. Za drugo območje se bo vožnja podražila za 15 centov na 1,75 evra, za tretje območje pa za 20 centov na 2,7 evra. Kot so zapisali na Molu, vozovnici za obe območji vključujeta ceno prevoza z možnostjo prestopanja brez doplačila v roku 90 minut na vse linije LPP. Sprememba cen vozovnic začne veljati aprila.