c S
Država lani za odpravljanje posledic dela z azbestom izplačala za dobrih 670.000 evrov odškodnin 14.02.2019 14:20 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Vlada se je danes na seji seznanila s poročilom o delu komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2018. Iz njega je razvidno, da je država lani izplačala upravičencem oz. njihovim dedičem za odškodnine in povračilo stroškov pooblaščenega zdravnika nekaj manj kot 670.100 evrov. Leta 2017 so stroški znašali nekaj več kot 333.130 evrov.

Poročilo o delu komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom tudi navaja, da je država v letu 2018 izplačala Kliničnemu inštitutu za medicino dela, prometa in športa za opravljeno delo nekaj manj kot 16.940 evrov, za razliko od leta 2017, ko so stroški znašali nekaj manj kot 11.040 evrov. Komisija je še ugotovila, da največ delodajalcev, pri katerih je bolezen nastala, prihaja iz goriške regije.

Sicer se je komisija lani sestala petkrat ter obravnavala in odločila o 58 zahtevkih. Od teh se je 57 zahtevkov nanašalo na izplačilo odškodnine iz naslova poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, en zahtevek pa na priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Od obravnavanih 58 zahtevkov je komisija pozitivno odločila v 45 primerih, 13 zahtevkov je zavrgla.

V 41 primerih je država upravičencem oz. njihovim dedičem izplačala zakonsko predpisanih 60 odstotkov zneska celotne odškodnine, v štirih primerih pa celotno odškodnino, saj delodajalec, pri katerem je bolezen nastala, ni več obstajal.

V 17 primerih je komisija ugodila izplačilu razlike odškodnine, saj so upravičenci v preteklosti na podlagi sodb, poravnav ali pa sporazumov o odškodnini že prejeli odškodnino za lažje oblike bolezni.

V šestih primerih je komisija na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju izplačala odškodnino dedičem upravičencev. Komisija je 23 upravičencem odobrila tudi izplačilo stroškov pooblaščenega zdravnika.

Z vlade so po seji še sporočili, da je bilo 12 zahtevkov, ki jih je komisija za odpravljanje posledic dela z azbestom prejela v letu 2018, nepopolnih ali oddanih po zadnji lanski seji komisije 19. decembra. Te bo komisija obravnavala letos.