c S
Vlada o gospodarski temah 14.02.2019 13:32 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Vlada je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odločila, da ustavi prodajo delnic družbe Istrabenz Turizem, s katerimi so zavarovane terjatve slabe banke do holdinga Istrabenz. To družbo želi država vključiti v turistični holding. Med drugim je vlada na seji za vršilko dolžnosti direktorja Spirita imenovala Ajdo Cuderman.

Istrabenz Turizem ima v lasti šest hotelov na Obali, vlada pa jo želi vključiti v turistični holding. DUTB mora po besedah državne sekretarke Eve Štravs Podlogar izvesti vse potrebne postopke za vzpostavitev ustrezne namenske družbe, na katero bo prenesla pridobljene delnice družbe Istrabenz Turizem. "Vse to z namenom nadaljnje prodaje tega premoženja," je pojasnila.

Vlada je danes razrešila Gorazda Miheliča z mesta direktorja javne agencije Spirit Slovenija, potem ko je ta konec januarja podal predlog za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Za vršilko dolžnosti direktorja Sprita je s 16. februarjem imenovala Ajdo Cuderman.

S 15. februarjem je vlada za generalno direktorico direktorata za okolje imenovala Tanjo Bolte, ki trenutno opravlja delo vršilke dolžnosti generalne direktorice direktorata. Mandat bo trajal do 14. februarja 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Na današnji seji je vlada sprejela tudi predlog novele zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in ga bo po skrajšanem postopku poslala v obravnavo DZ. Poglavitne spremembe in dopolnitve se nanašajo na področje varnostnega preverjanja tujih državljanov, ki bodo opravljali dela v jedrskem objektu pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi ali prevozu jedrskih snovi.

Vlada je sprejela uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora. Z uredbo se tako ureja pravni okvir, s katerim se poskuša preprečiti ali vsaj omiliti neželene posledice, ki jih lahko povzročijo radioaktivni viri, ki niso pod nadzorom, so po seji še sporočili iz vlade.

Vlada je izdala uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Uredba po operacijah določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke. Za izvedbo operacij iz te uredbe je predvidenih 3,5 milijona evrov.

Na seji je vlada izdala tudi spremembo uredbe o shemah neposrednih plačil. Med spremembami so tudi dopolnitev pogojev za prejemanje plačila za mlade kmete in podaljšanje roka za oddajo vloge za umik iz sheme za male kmete do 6. maja letos ter povečanje ovojnice za shemo osnovnega plačila, ki sedaj znaša 56,02 odstotka.

Vlada je izdala novelo uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Uredba se spreminja zaradi zamenjave seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, so pojasnili na vladi.

Vlada je izdala odločbo, s katero zavodu Blockchain združenje, zavod za raziskave tehnologij verižnih blokov dovoli uporabo besede Slovenija v spremenjenem imenu zavoda, ki se glasi Slovensko blockchain združenje, zavod za raziskave tehnologij verižnih blokov.

Vlada je izdala tudi odločbo, s katero družbi Allianz Zagreb dovoli uporabo besede Slovenija v firmi podružnice tuje družbe Allianz zavarovalna podružnica tako, da se bo spremenjena firma podružnice tuje družbe glasila Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica.

Vlada je sprejela letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019. V letnem načrtu je v programu prodaje nepremičnin načrtovana izvedba 103 poslov, program menjave predvideva osem poslov ter program neodplačnih prenosov gozdnih zemljišč na občine pet poslov. Skupna ocenjena vrednost vseh poslov predstavlja več kot dva milijona evrov neto prihodkov.

Vlada sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija lani. V ljubljanski in zasavski regiji je bila v štirih občinah škoda ocenjena na 4,5 milijona evrov.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju aktivnosti iz akcijskega načrta za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologij) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih.

Vlada je na današnji seji sprejela poročilo o podelitvi frekvenc za preizkušanje in prihodnjo rabo tehnologije 5G. Poročilo in priloge posreduje komisiji za nadzor javnih financ DZ, Komisiji za preprečevanje korupcije, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in specializiranemu državnemu tožilstvu. V poročilu je med drugim zapisano, da je bila s terminskega vidika podelitev testnih frekvenc sicer umeščena pravilno, saj nas hiter tehnološki razvoj in ambiciozni globalni konkurenti silijo v konkurenčno tekmo, kdo bo prej v realnem okolju implementiral tehnologijo 5G.