c S
Vlada ustavlja prodajo Istrabenzovih hotelov na Obali 14.02.2019 13:31 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Vlada je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odločila, da ustavi prodajo delnic družbe Istrabenz Turizem, s katerimi so zavarovane terjatve slabe banke do holdinga Istrabenz. Država želi Istrabenz Turizem, ki ima v lasti šest hotelov na Obali, vključiti v turistični holding.

Vlada se je za unovčitev zavarovanja odločila zaradi kršitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju Istrabenza in pogodbe o prestrukturiranju dolgov (MRA), je na novinarski konferenci po seji vlade povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Metod Dragonja.

"Terjatev je zapadla, kršene so bile tudi druge določbe MRA, predvsem pa so bili zamujeni roki, v katerih bi morala biti terjatev poplačana," je dodal. Unovčitev zavarovanja bodo po navedbah vladnega urada za komuniciranje izvedli "na način izvensodne prilastitve zastavljenih delnic".

Unovčitev zavarovanja praktično pomeni, da se postopek prodaje delnic Istrabenz Turizma, ki ima v lasti šest portoroških hotelov, ustavi.

DUTB mora po sklepu vlade ustanoviti posebno namensko družbo, na katero bo prenesla pridobljene delnice družbe Istrabenz Turizem.

Pred ustanovitvijo te namenske družbe bo moral po odločitvi vlade Slovenski državni holding (SDH) pripraviti naložbeni dokument, v katerem bodo izkazane dolgoročne sinergije ter ekonomski učinki konsolidacije lastništva turističnih družb.

SDH bo moral dokument pripraviti "v tesnem sodelovanju" z gospodarskim in finančnim ministrstvom ter vsemi ostalimi ključnimi partnerji, na katerih sloni realizacija strategije razvoja turizma. Dokument bo nato potrdila vlada.

Po ustanovitvi namenske družbe bodo predvidoma stekli postopki za javno prodajo ali za dokapitalizacijo te družbe. S tem bi zagotovili, je povedal Dragonja, da bi imela družba zadosten obseg lastniškega kapitala in da bi se zmanjšal delež dolžniškega kapitala.

Pri tem država neposredno s proračunskim denarjem ne bo sodelovala, se bodo pa, tako Dragonja, "izkoristili investicijski potenciali državnih skladov, poleg tega se želi v lastništvo te družbe privabiti tudi druge tipe vlagateljev, ki doslej niso sodelovali v turističnem sektorju".

Pri slednjih gre po njegovih besedah za "investicijske sklade, pokojninske družbe in zavarovalnice s svojimi zavarovalnimi rezervacijami, ki jih lahko po principu razpršenih vlagateljev vlagajo v tovrstne naložbe".

Konkretno o imenih Dragonja ni govoril. Med interesenti za Istrabenz Turizem je bila sicer tudi Kapitalska družba (Kad) skupaj s svojo Modro zavarovalnico.

Kot pojasnila državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar, je odločitev za ustavitev prodaje Istrabenz Turizma skladna z usmeritvami strategije razvoja turizma. S tem bodo vzpostavljeni pogoji za nadaljnjo lastniško in poslovno konsolidacijo zdraviliško-hotelskega turizma.

Dragonja je poseg v postopek upravljanja terjatev DUTB do Istrabenza - teh je za 109,3 milijona evrov - utemeljeval s "šibkostjo korporativnega upravljanja v DUTB, ki se je odrazila v tem postopku". DUTB je sicer aktivno upravljala s to izpostavljenostjo, odkupila je namreč za okoli 10 milijonov evrov terjatev od drugih upnikov, ni pa nato sprejela nobene nadaljnje odločitve, je dejal.

Vlada je tudi ocenjevala, da je unovčevanje terjatev do Istrabenza potekalo nepregledno, saj so terjatve do Istrabenza in delnice Istrabenz Turizma prodajale vzporedno, s čimer da "ni bila zagotovljena optimalna vrednost prodajnih postopkov, ti postopki tudi niso bili skladno s strategijo razvoja turizma". Zato vlada že 14. decembra lani DUTB naložila, da mora do zaključka prodaje delnic Istrabenz Turizma ustaviti postopek prodaje terjatev do Istrabenza.

Vlada se je za ustavitev prodaje delnic Istrabenz Turizma odločila nekaj dni pred iztekom roka za oddajo zavezujočih ponudb. Nezavezujoče ponudbe je sicer oddalo sedem interesentov, med njimi naj bi bil tudi srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki je od Istrabenza že kupil stari hotel Palace. Nezavezujočo ponudbo za Istrabenz Turizem so ločeno oddale državne družbe Kad skupaj z Modro zavarovalnico, Sava in SDH.