c S
Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za leto 2019 14.02.2019 13:12 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Vlada je na današnji seji dala soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2019. Skupni prihodki Zpiza za letošnje leto so načrtovani v višini okoli 5,5 milijarde evrov, kar je kar je 4,1 odstotka več od ocene za lansko leto, je vlada zapisala na Tumblrju.

Davčni prihodki, ki jih predstavljajo prispevki za socialno varnost, so načrtovani v višini okoli 4,4 milijarde evrov in bodo za 6,5 odstotka višji kot je ocena za leto 2018. Transferni prihodki so načrtovani v skupni višini 1,07 milijarde evrov oziroma za 4,5 odstotka manj, kot je ocenjeno za leto 2018.

Drugi prihodki zavoda, med katerimi so nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije, so za letošnje leto predvideni v višini 27 milijonov evrov in bodo za 0,3 odstotka višji od ocenjenih za leto 2018.

Skupni odhodki Zpiza za letošnje leto so načrtovani v višini okoli 5,5 milijarde evrov in bodo za 4,1 odstotka višji od ocenjenih za leto 2018, predvsem zaradi višjih glavnih postavk na strani odhodkov. Te predstavljajo pokojnine, transferji za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač ter posledično višjih plačil prispevkov za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in nadomestil plač.

V februarju je načrtovana 2,8-odstotna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov z veljavnostjo od 1. januarja 2019 ter 1,5-odstotna izredna uskladitev v decembru 2019. Odhodki za pokojnine so načrtovani v višini okoli 4,6 milijarde evrov in bodo v primerjavi z ocenjenimi za leto 2018 višji za 3,9 odstotka. Odhodki za nadomestila iz invalidskega zavarovanja so načrtovani v višini 4,2 milijona evrov in bodo v primerjavi z ocenjenimi za leto 2018 višji za 4,7 odstotka.

Transferji za zagotavljanje socialne varnosti so načrtovani v višini okoli 260 milijonov evrov in bodo v primerjavi z ocenjenimi za lansko leto višji za devet odstotkov. Odhodki za nadomestila plač so načrtovani v višini 148 milijonov evrov oziroma za 0,6 odstotka več od ocenjenih za leto 2018, predvsem zaradi načrtovanih dveh uskladitev teh prejemkov.

Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam so predvideni v višini 680.000 evrov in so v primerjavi z ocenjenimi za leto 2018 nižji za 5,4 odstotka, vključujejo pa stroške poklicne rehabilitacije delovnih invalidov, stroške storitev zavodov za usposabljanje invalidov, adaptacij in prilagoditev delovnih mest ter odhodke za plačilo sofinanciranja programov delovnih invalidov. Tekoči transferji v tujino so načrtovani v višini 1,5 milijona evrov, kar je enako kot je ocenjeno za leto 2018. Stroški delovanja zavoda so načrtovani v višini okoli 45,5 milijona evrov.

Finančni načrt, ki je usklajen s finančnim ministrstvom in je bil obravnavan ter sprejet na decembrski seji sveta zavoda, predvideva, da bo Zpiz letošnje leto zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki, so še zapisali v sporočilu na Tumblrju.