c S
Okoljsko ministrstvo z osnutkom uredbe o ukinitvi koncesije na Muri 14.02.2019 07:22 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v skladu z napovedmi ministra Jureta Lebna v javno razpravo dalo predlog ukinitve uredbe, s katero se je konec leta 2005 odločila podeliti koncesijo za proizvodnjo električne energije na reki Muri. Mnenja in pripombe na osnutek uredbe bodo sprejemali do 27. februarja.

Vlada je uredbo o podelitvi koncesije sprejela konec leta 2005, februarja naslednje leto pa za koncesionarja določila Dravske elektrarne Maribor (DEM), vendar koncesijska pogodba ni bila nikoli sklenjena, na ministrstvu pojasnjujejo v obrazložitvi.

Leta 2016 je bila izdelana študija variant in okoljsko poročilo, pri čemer je bilo ugotovljeno, da v nobeni od obravnavanih variant ne bo mogoče doseči dobrega ekološkega stanja površinske vode in ne bo mogoče preprečiti poslabšanja njenega ekološkega stanja. Ker naj ne bi bilo mogoče doseči ciljev z vidika varstva narave, so bile vse variante z okoljskega vidika ocenjene kot manj primerne.

Ker na okoljskem ministrstvu ugotavljajo, da študija variant za državni prostorski načrt za območje načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota ni podala take različice, ki bi bila okoljsko sprejemljiva, so ustavili tudi postopek priprave omenjenega državnega prostorskega načrta.

Ob tem je Unesco julija lani na predlog Slovenije območje Mure razglasil za biosferno območje, s čimer je to postalo del svetovne mreže tovrstnih območij, kar nakazuje na to, da gre za naravno vredno območje, ki ga je vredno ohranjati v dobrem stanju, poudarjajo na ministrstvu.

Na okoljskem ministrstvu še pojasnjujejo, da tudi upravljavci vodnih virov menijo, da so vplivi predloženih variant na pitno vodo preveliki in da ogrožajo vire pitne vode ter predstavljajo tveganje za zagotavljanje pitne vode za 46.000 prebivalcev 12 občin Prekmurja ter za evropsko sofinanciran sistem vodooskrbe v regiji.

Po njihovem ne gre prezreti niti vpliva na območje Nature 2000, mednarodna nevladna organizacija WWF pa, dodajajo na ministrstvu, meni, da je zato treba ohraniti še edino ohranjeno dolinsko reko in bi bil vpliv na njo z gradnjo hidroelektrarn nesprejemljiv.

Dravske elektrarne Maribor in Holding Slovenske elektrarne sta okoljsko ministrstvo, vlado in ostale odločevalce sicer ta teden pozvala, da pred kakršnokoli končno odločitvijo glede usode gradnje elektrarn na Muri in ukinitve koncesije še enkrat opravijo ustrezna posvetovanja, usklajevanja ter poiščejo rešitev, ki bo najprimernejša in v dolgoročno korist države.

Ob tem so poudarili, da so vse postopke, ki so jih izvedli v preteklih letih, opravili na strokovno kakovostni ravni ter z upoštevanjem vseh okoljskih in družbenih zahtev in omejitev. Ves čas trajanja postopkov so tudi transparentno obveščali deležnike in javnost.

Prav tako so spomnili še na dejstvo, da je v času izdelave vseh potrebnih študij nastalo za dobrih devet milijonov evrov stroškov, ki bodo v primeru ustavitve projektov predstavljali škodo Dravskim elektrarnam, te pa bodo prisiljene zahtevati povračilo nastalih stroškov in izgubljenega dobička.