c S
Evropski poslanci za ohranitev kohezijske politike na dosedanji ravni 14.02.2019 07:22 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Evropski parlament je danes sprejel stališče glede poenostavljenih skupnih pravil za naložbe v obdobju naslednjega večletnega finančnega okvira 2021-2027 v regijah EU. Evropski poslanci verjamejo, da je treba sedanjo raven financiranja v višini 378,1 milijarde evrov (v stalnih cenah) ohraniti, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Nova pravila so poslanci sprejeli s 460 glasovi za, 170 proti in 47 vzdržanimi. Ob tem so poudarili, da so splošna pravila, ki urejajo izdatke EU na področjih regionalne, kohezijske in socialne politike za obdobje 2021-2027, ključna za naložbe v regije in lokalne skupnosti EU s poudarkom na povečani podpori manj razvitim regijam.

Manj razvite regije bodo po predlogih parlamenta še naprej prejemale podporo EU s stopnjo sofinanciranja do 85-odstotkov (Evropska komisija je predlagala 70 odstotkov) in 61,6-odstotnega deleža v okviru skladov za regionalnih razvoj, kohezijo in socialo.

Stopnja sofinanciranja za regije v prehodu in bolj razvite regije je bila povečana na 65 oziroma 50 odstotkov, kar je pomembno za Slovenijo. 1,6 milijarde evra (0,4 odstotka) pa bi bilo treba nameniti za dodatno financiranje najbolj oddaljenih regij.

"Povezovanje financiranja regij EU z makroekonomskimi pogojenostmi, kot je predlagala komisija, bi pomenilo neupravičeno kaznovanje regionalnih organov za odločitve nacionalnih vlad. Parlament je zato te določbe zavrnil," je dejala ena od poročevalk Costanze Krehl (S&D).

"Kohezijska politika uresničuje princip solidarnosti v Evropi in je vezivo EU. Z njo gradimo avtoceste, železnice, vodovode, preko te politike vsak spozna dobrobiti EU. Veseli me, da smo v Evropskem parlamentu uspeli povečati sredstva nazaj na prejšnjo raven," je dejal slovenski evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

V trialogu s Svetom EU in komisijo bo po oceni Bogoviča treba delati na večji poenostavitvi te politike, katere zapletenost je velik problem za države članice. "Slednje pa morajo poskrbeti, da bodo usposobljene tako na državni kot tudi regijski in občinski ravni, da ne bo prihajalo do zaostajanja in počasnega izplačevanja teh sredstev," je še menil.

Parlament je po današnjem glasovanju pripravljen na začetek pogajanj s Svetom EU.

Skupne določbe določajo delovanje Evropskega sklada za regionalni razvoj, Socialnega sklada (ESS+), Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, določajo pa tudi finančna pravila za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in instrumente za upravljanje meja in vizumov za obdobje 2021-2027. Omenjena sredstva predstavljajo približno tretjino celotnega proračuna EU.