c S
Kranj s strategijo razvoja predšolske vzgoje 14.02.2019 07:34 Kranj, 13. februarja (STA) - Kranjski mestni svetniki so na današnji seji v prvi obravnavi podprli osnutek odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, ki sproža vrsto pomislekov glede imenovanja direktorja zavoda. Sprejeli so tudi strategijo razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023.

V kranjskih vrtcih ne zagotavljajo prostorskega standarda najmanj treh kvadratnih metrov notranje igralne površine na otroka. Rok za dosego normativa je septembra 2023. Mestna uprava je zato pripravila strategijo z akcijskim načrtom, ki predvideva več dolgoročnih rešitev, potrebnih za zagotovitev prostorskega normativa in ureditev prostorov v vrtcih. Hkrati predvideva povečanje vključenosti otrok v vrtec in spodbujanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa.

Strategijo so svetniki brez pripomb potrdili, daljšo razpravo pa je sprožila obravnava sprememb odloka o organiziranju Gasilsko reševalne službe (GRS) Kranj. Sprejemanje odloka, ki so ga želeli sprejeti že pred leti, spremljajo različni strahovi, pomisleki in anonimke. Odlok se namreč spreminja tudi v tem, da razpisa za direktorja ne bi vodil več svet zavoda temveč mestna uprava oziroma komisija, ki bi jo imenoval župan.

Svetnik Igor Velov je izpostavil, da glede sprememb, potrebnih za zakonsko uskladitev odloka ni težav, se pa zatika glede koncentracije moči pri imenovanju direktorja. Zato predlaga, da se pred sprejemanjem odloka v drugem branju sestanejo svetniške skupine, da se o tem pogovorijo in dogovorijo, še posebej, ker namerava občina ta način imenovanja vodstva vpeljati še v druge javne zavode.

Dodatno se zapleta, ker pravkar poteka razpis za novega direktorja, saj obstoječemu maja poteče mandat. Svetnik Albin Traven, ki je tudi član sveta GRS Kranj, je pojasnil, da so postopek začeli po veljavnem odloku in da ni primerno, da se sedaj tako hiti s spremembami. Hkrati je opozoril, da osnutek ni bil usklajen s svetom zavoda. Podžupan Janez Černe pa je izpostavil, da svet zavoda razpis pelje mimo občine kot ustanoviteljice in to kljub pozivom, da se določene pravne zadeve spremenijo.

Svetniki so v prvi obravnavi osnutek potrdili, sprejeli pa so tudi spremembo kodeksa ravnanja funkcionarjev v Mestni občini Kranj, s katerim ukinjajo častno razsodišče. To je odstopilo sicer že takrat, ko je bivšega župana Boštjana Trilarja po odmevni prometni nesreči neuspešno pozvalo k odstopu. "Svetniške skupine smo se dogovorile, da ohranimo kodeks, a iz njega črtamo določbe, ki ne funkcionirajo," je pojasnil Černe.

Na seji so uvodoma razpravljali tudi o predlogu svetnika Zorana Stevanovića, da bi v Kranju vsako leto v začetku septembra organizirali tridnevno prireditev Kranjska klobasa fest. Prepričan je, da je to močna, a slabo izkoriščena blagovna znamka, ki bi dvignila prepoznavnost Kranja in privabila veliko obiskovalcev iz Slovenije in tujine ter pripomogla k oživitvi mestnega jedra.

Sredstva za prireditev bi zagotovili že letos s prerazporeditvijo 50.000 evrov s postavke za izgradnjo komunalne infrastrukture Britof - Predoslje, ki je po izboru izvajalca cenejša, kot je bilo predvideno. Predlog je sprožil daljšo razpravo s pomisleki, da niso izpolnjeni pogoji pravilnika in točke niso uvrstili na dnevni red. Več svetnikov je menilo tudi, da bi se s tem moral ukvarjati Zavod za turizem in kulturo Kranj.