c S
V Slovenj Gradcu se obeta rekordno visok proračun 14.02.2019 07:34 Slovenj Gradec, 13. februarja (STA) - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so danes potrdili osnutek letošnjega proračuna, ki za občino predvideva rekordno visoke prihodke in odhodke. Razlog za to so predvsem veliki načrtovani projekti, med njimi nova blok in kopališki center, ki ju sofinancirata država in EU. Proračun vključuje tudi nekaj predvolilnih obljub novega župana.

Osnutek letošnjega proračuna edine koroške mestne občine, ki jo od konca lanskega leta kot župan vodi Tilen Klugler, predvideva za 25,1 milijona evrov prihodkov in 27,2 milijona evrov odhodkov.

"Gre za velik skok v primerjavi s preteklimi leti. Med drugim je letošnji proračun v primerjavi z realizacijo v letu 2017 višji za 11 milijonov evrov," je na današnji seji mestnega sveta povedal vodja občinskega urada za proračun Darko Sagmeister. Pojasnil je, da gre za rekordni proračun, če izločimo vpliv regijskih projektov, ki so bili v nekaterih preteklih letih vključeni v slovenjgraški proračun, a so bila sredstva dejansko namenjena naložbam v drugih občinah.

Polovica predvidenega letošnjega proračuna slovenjgraške občine je namenjena naložbam, kar je po deležu največ v zadnjih letih. Med naložbami gre letos največ za blok neprofitnih stanovanj, za katerega je občina v torek objavila razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Celotna naložba v blok s 54 stanovanji je ocenjena na 4,3 milijona evrov. Začetek gradnje je predviden letos, občina pa s strani države za ta projekt letos pričakuje 2,7 milijona evrov priliva v proračun.

Med ostale večje naložbe spadajo še začetek gradnje bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov, naložbe v vodovodno omrežje z ultrafiltracijo vode, velik investicijski odhodek bo tudi nakup gasilske avtolestve, ki jo bo država sofinancirala v višini 250.000 evrov, občina pa bo k tej naložbi primaknila 450.000 evrov. Precej sredstev bo občina namenila tudi za začetek projektiranja za podjetniško cono Pameče III, za projektiranje rekonstrukcije cest na območju Ozar in za začetek projektiranja južne obvoznice, ki se priključuje na tretjo razvojno os.

Razlika med prihodki in odhodki v višini dobrih dveh milijonov evrov, kot jo izkazuje osnutek proračuna za letos, se bo v višini 921.000 evrov financirala s povečanjem zadolževanja, preostalo pa se bo pokrivalo z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let, je pojasnil Sagmeister.

Glede zadolževanja, ki bo letos v absolutnem znesku višje kot v minulih letih, je župan Klugler pojasnil, da je razlog za zadolževanje tudi v že prej nastavljenih večjih projektih. Če v zadolževanje za te projekte ne bi šli, bi "zelo trpele druge dejavnosti in infrastruktura". Ob tem je izpostavil, da je neizvedenih ostalo tudi več obljub za vlaganja v komunalno in cestno infrastrukturo iz prejšnjega mandata, za katere se novemu županu zdi prav, da jih izvedejo.

V letošnjem proračunu so sicer predvidene tudi nekatere povsem nove postavke, ki so povezane s predvolilnimi obljubami župana. Občina letos med drugim prvič namenja 4000 evrov za sofinanciranje nakupa zvezkov učencem v prvi triadi osnovne šole, za prevoze starejših občanov brez lastnega prevoza pa namenja 20.000 evrov.

Svetniki so danes na seji, ki sicer še traja, med drugim potrdili tudi nove cene programov v Vrtcu Slovenj Gradcu. Cene se s 1. marcem višajo v razponu od 4,8 do nekaj manj kot sedem odstotkov. Cene se zvišujejo zaradi rasti stroškov dela, ki so posledica dogovorov za višje plače zaposlenih.