c S
Delovanje družbe Infra bi s spodnje Save razširili na ves vodotok 13.02.2019 13:14 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v enomesečno javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, po kateri bi javno družbo Infra preoblikovali v državnega izvajalca, katerega upravljanje bi v celoti prešlo na vlado, delovanje Infre pa bi razširili na celoten vodotok Save.

Po osnutku bi delovanje krške Infre, ki je zadolžena za gradnjo infrastrukturnega dela verige spodnjesavskih hidroelektrarn, razširili z vplivnega področja koncesije spodnje Save na naloge priprave in vodenja investicijskih projektov vodne in druge državne infrastrukture na celotnem območju najdaljšega vodotoka v državi.

S spremembami bi omogočili, da bi družbi neposredno podelili javno naročilo. Kot pravijo na ministrstvu, je cilj predvsem zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja tako nalog gospodarske javne službe kot tudi preostalih nalog v javnem interesu, predvsem na področju, ki se nanaša vodno infrastrukturo, saj ima Infra na tem področju že izkušnje.

Takšno organiziranje oz. upravljanje družbe "bi omogočilo tudi sodelovanje države kot koncedenta na t. i. koncesijskem območju srednje Save", dodaja ministrstvo.

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save so sprejeli leta 2011 in je nadomestil zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, nato pa so ga še štirikrat spremenili oz. dopolnili.

Zakon določa pogoje za izvajanje koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju spodnje Save od Suhadola pri Zidanem Mostu do meje s Hrvaško in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in gradnji objektov za izvajanje koncesije.

Z zakonom je urejena koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice z izkoriščanjem vodnega potenciala spodnje Save, hkrati pa so predvideni pogoji za izvajanje javne gospodarske službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save.

Javno gospodarsko službo izvaja družba Infra, ki skladno z ustanovitvenim aktom opravlja tudi naloge notranjega izvajalca naložbenega inženiringa, vodenja naložb v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti.