c S
S projektoma brezplačne učne pomoči in sofinanciranja šolnin do višje izobrazbe odraslih 13.02.2019 13:10 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Izobraževanje ni proces, ki se konča z zaključkom šole, ampak proces, ki traja vse življenje, so poudarili na novinarski konferenci ministra Jerneja Pikala ter predstavnikov Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in javnega štipendijskega sklada. V ta namen so predstavili projekta brezplačne učne pomoči in sofinanciranja šolnin odraslim.

Kot je na novinarski konferenci na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana povedal minister za izobraževanje, znanost in šport Pikalo, je izobraževanje odraslih za razliko od izobraževanja mladih področje, kjer ne moremo biti zadovoljni, kot bi lahko bili. Podatki namreč kažejo, da kompetence starejših po njihovem 45. letu v primerjavi s sovrstniki v razvitih industrijskih državah padajo. Zato je treba iskati možnosti, kako bi ljudje tudi po koncu formalnega izobraževanja nadgrajevati svoje znanje in se izpopolnjevati, je dejal.

Odgovornost za to po besedah ministra ni samo na posameznikih, ampak tudi na državi, ki naj spodbuja takšno vseživljenjsko učenje in omogoča pogoje zanj. Cilj ministrstva je zato po besedah Pikala ustvarjati pogoje za dopolnjevanje kompetenc in formalne izobrazbe na različnih ravneh, omogočati dokvalifikacije in prekvalifikacije, pa tudi izboljšati sodelovanje s podjetji na tem področju. Večina dodatnih izobraževanj se namreč zgodi ravno v podjetjih, kjer so posamezniki zaposleni, je dejal.

Del organiziranega spodbujanja in promoviranja izobraževanja odraslih je bila tudi današnja predstavitev projekta PanUP (Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2022), v katerem kot partner sodeluje tudi biotehniški izobraževalni center. Po besedah direktorice centra Jasne Kržin Stepišnik gre za projekt, ki je financiran delno iz evropskih in delno iz domačih sredstev, namenjen pa je predvsem odraslim, ki si želijo pridobiti poklicno, srednje splošno ali strokovno izobrazbo. Slednjim v okviru programa omogočajo brezplačno učno pomoč, kar jim je zdaj po njenih besedah omogočeno sploh prvič.

S tistimi, ki potrebujejo učno pomoč, na centru najprej opravijo svetovalni pogovor, nato pa svetovalec in prejemnik pomoči pripravita izobraževalni načrt, v katerem določita tudi, katera predavanja bo obiskoval, kdaj bo opravljal izpite in kje potrebuje učno pomoč. V okviru te mu nato pomagajo pri tehnikah učenja, pripravi na izpite in dodatni razlagi dela snovi pri posameznih predmetih.

Projekt je na nacionalni ravni razdeljen na izvajanje v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Na vzhodu je vodilni partner Šolski center Novo mesto, na zahodu pa Šolski center Nova Gorica. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je partner za osrednjeslovensko regijo.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS pa bo tistim, ki se želijo dodatno izobraževati, pomagal z razpisom za sofinanciranje šolnin. Po besedah direktorice Irene Kuntarič Hribar lahko posamezniki v okviru razpisa pridobijo sredstva za povračilo šolnin za poklicno izobraževanje oz. za izobraževanje do največ V. stopnje izobrazbe, v višini do 2500 evrov. Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev oziroma najpozneje do 3. oktobra 2022, skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev pa znaša do 4,5 milijona evrov.