c S
O predlogu rebalansa proračuna trije odbori in komisija DZ 13.02.2019 07:58 Ljubljana, 13. februarja (STA) - Predlog rebalansa proračuna za letošnje leto bodo danes kot zainteresirana delovna telesa obravnavali trije odbori in komisija DZ - odbor za notranje zadeve, odbor za obrambo, odbor za gospodarstvo in komisija za narodnosti. Odbor za notranje zadeve bo imel na mizi tudi predloga za povečanje števila državnih sekretarjev na nekaterih ministrstvih.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo poleg predloga rebalansa med drugim obravnaval tudi predlog spremembe zakona o vladi in predlog spremembe zakona o državni upravi.

Predlagana sprememba zakona o vladi povečuje število državnih sekretarjev na način, da dodatnega sekretarja dobita Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Koalicijski poslanci takšen predlog utemeljujejo s tem, da se je v dozdajšnji praksi izkazalo, da so pristojnosti in naloge ministra brez listnice bolj zahtevne.

Predlog spremembe zakona o državni upravi število državnih sekretarjev za dva dodatna sekretarja povečuje ministrstvu za zdravje, za po enega dodatnega sekretarja pa na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. V predlogu spremembe zakona predlagatelji, koalicijski poslanci navajajo, da je cilj vzpostaviti učinkovitejše delovanje omenjenih ministrstev.

Rebalans proračuna, ki ga je do zdaj obravnavalo že več odborov DZ, po podatkih fiskalnega sveta predvideva, da bo poraba celotnih slovenskih javnih financ letos za 1,13 milijarde evrov višja kot lani, zaradi česar je bil predlog že deležen opozoril omenjenega sveta. Ta ocenjuje, da vlada načrtuje previsoko rast porabe ter da bi se v skladu z zakonodajo poraba lahko povišala le za 870 milijonov evrov.