c S
Črnomaljska občina bo nadomestni otroški Vrtec Loka gradila sama 12.02.2019 15:38 Črnomelj, 12. februarja (STA) - Na črnomaljski občini so se danes odločili, da nadomestnega otroškega Vrtca Loka, v katerega nameravajo preseliti problematično vrtčevsko enoto na Majerju in to nato opustiti, ne bodo gradili v prvotno predvidenem javno-zasebnem partnerstvu. Skoraj 4,1 milijona evrov vredne naložbe so bodo raje lotili sami, pri tem računajo na podporo Eko sklada.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je na svoji današnji prvi županski novinarski konferenci povedal, da so se tako odločili, ker so po prejeti revidirani ponudbi kandidata za izvedbo v omenjenem javno-zasebnem partnerstvu ocenili, da takšna izvedba ne bi bila gospodarna in ekonomična.

Omenjena ponudba, ki so jo prejeli v okviru postopka javnega naročanja, namreč presega ocenjeno vrednost projekta, ki so jo opredelili v sklepu o začetku postopka in jo je naročnik povzel iz izdelane predinvesticijske projektne zasnove.

Črnomaljska občina bo zato postopek končala brez izbire kandidata in bo sama začela postopek pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo novega desetoddelčnega vrtca na Loki s spremljajočimi prostori. Za omenjeno naložbo bo občina po županovih besedah najela bančno posojilo.

Po pridobitvi omenjene dokumentacije bo občina nadaljevala s postopkom izbire izvajalca, prva gradbena dela pa pričakujejo konec leta ali v začetku prihodnjega. Gradnjo oz. naložbo nameravajo končati leta 2021, je še napovedal Kavšek.

Po podatkih črnomaljske občine je cilj omenjene naložbe sodoben Vrtec Loka s predvidenimi desetimi oddelki s spremljajočimi prostori in prostori za osebje. Naložba bo obsegala tudi zunanjo ureditev novega otroškega vrtca na Loki. Vrtec Loka bo rešil tudi prostorsko stisko drugih črnomaljskih otroških vrtcev.

Kot je znano, je črnomaljsko vrtčevsko enoto s približno 30 otroci na Majerju po negodovanju staršev nad tamkajšnjimi razmerami konec leta 2017 obiskala inšpekcija in ugotovila več nepravilnosti ter šolskemu ministrstvu posledično predlagala njegov izbris iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov, takratno občinsko vodstvo pa se je odločilo, da bo omenjeno enoto preselilo v novozgrajeni nadomestni Vrtec Loka in enoto na Majerju ukinilo.