c S
Hitova ponudba razrešenima članoma uprave po besedah odvetnikov preskromna 12.02.2019 15:06 Nova Gorica, 12. februarja (STA) - Na novogoriškem oddelku koprskega delovnega sodišča se je danes začelo sojenje v delovnem sporu med razrešenima članoma Hitove uprave, Janezom Mlakarjem in Tevžem Korentom, in Hitom zaradi nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Narok se je začel s poskusom poravnave, a sta odvetnika tožečih strank menila, da je Hitova ponudba preskromna.

Odvetnika Dino Bauk in Vesna Ložak Polanec, ki zastopata nekdanjega predsednika uprave novogoriške igralniško-turistične družbe Mlakarja in bivšega člana uprave Korenta (ne enega ne drugega na sodišče danes ni bilo), sta želela tudi prekinitev postopka na delovnem sodišču do odločitve novogoriškega okrožnega sodišča o zakonitosti odpoklica. S tem predlogom sta se strinjala tudi odvetnika toženega Hita Klavdija Erjavec in Aleš Avbreht.

"Zaradi tega primera potekata dva postopka, eden na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Novi Gorici glede ničnosti razrešitve, po drugi strani pa delovni spor, ki ima posledico odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sodna praksa je na tem področju naredila kar precejšnjo zmedo, tako da si ti postopki nekoliko križajo poti," je za STA po zaključku današnjega naroka povedal Bauk.

Vendar se je sodnica Mojca Fajdiga odločila drugače, saj imajo po veljavni zakonodaji postopki zaradi prekinitve delovnega razmerja prednost pred drugimi. Obenem je obe stranki v postopku poučila, da se vodstveni delovni kadri ne morejo vrniti na staro delovno mesto, s katerega so bili odpoklicani, pač pa jim sodišče lahko dosodi le odškodnino.

Hitova odvetnika sta ob tem predlagala izločitev javnosti vsaj v tistem delu dokaznega postopka, ko bo govora o poslovnih skrivnostih Hita. Temu sta Bauk in Ložak Polančeva ostro nasprotovala, ker je Hit v večinski državni lasti in ima zato javnost pravico do obveščenosti.

O tem sodnica danes ni odločala, določila pa je, da se bo sojenje nadaljevalo 21. marca, ko bodo zaslišali tudi prve priče v tem postopku.

Nadzorni svet je upravo Hita, ki sta jo od aprila 2017 sestavljala Mlakar in Korent, konec septembra lani odpoklical zaradi slabega poslovanja. Čeprav je bilo poslovanje novogoriške igralniške družbe pozitivno, uprava ni dosegala ciljev, ki si jih je sama zastavila, je ob razrešitvi pojasnil predsednik nadzornega sveta Marjan Pintar.

Mlakar poleg tega kljub pozivom nadzornikov ni predlagal tretjega člana uprave. V skladu s statutom bi morali Hitovo upravo sestavljati štirje člani - poleg predsednika in dveh članov še delavski direktor.

Mlakarjev odvetnik je medtem mnenja, da je skupno 14 razlogov za odpoklic Hitove uprave le krinka za to, da nadzorni svet ni imel prav nobenega razloga za odpoklic.