c S
V radovljiški občini letos in prihodnje leto vrsta investicij 12.02.2019 11:54 Radovljica, 12. februarja (STA) - Občina Radovljica proračuna za letošnje in prihodnje leto usmerja v vrsto velikih investicij. Med njimi izstopajo dokončanje prizidka zdravstvenega doma, energetska sanacija šole v Lipnici, začetek rekonstrukcije kopališča in gradnja kolesarskih povezav, kanalizacije na Lancovem ter infrastrukture, povezane z nadgradnjo železniške proge.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Radovljici povedal radovljiški župan Ciril Globočnik, so občinska proračuna za to in prihodnje leto zastavili zelo ambiciozno zaradi pridobitve nepovratnih sredstev za različne projekte. Občinski svet je osnutka proračunov za leti 2019 in 2020 že obravnaval, sprejemal pa naj bi ju 25. marca.

V proračunu za leto 2019 je načrtovanih 19,8 milijona evrov prihodkov in 22,5 milijona odhodkov, za leto 2020 pa 19,3 milijona prihodkov in 20,6 milijona evrov odhodkov. Za načrtovane investicije občina letos planira zadolžitev v višini 2,1 milijona, v prihodnjem letu pa za 1,3 milijona evrov. Predvideni investicijski odhodki letos predstavljajo približno 44 odstotkov proračunskih odhodkov, prihodnje leto pa 39 odstotkov.

V teku je gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Radovljica, ki bo z 855 kvadratnih metrov površine rešil prostorsko stisko ustanove. Skoraj 1,6 milijona evrov vredno investicijo financirata, vsak v polovičnem deležu, radovljiška občina in Osnovno zdravstvo Gorenjske. Dela naj bi bila končana junija.

Letos naj bi stekla tudi energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica v vrednosti 1,8 milijona evrov, pri čemer je občina na razpisu ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občine prejela 400.000 evrov iz kohezijskega sklada. Trenutno je v teku izbor za izvajalca del. Globočnik pa je povedal, da bo to še zadnja tovrstna velika investicija v šole in vrtce, saj so ostale v prejšnjih osmih letih že sanirali.

Še obsežnejši bo projekt izgradnje kanalizacije na Spodnjem Lancovem, ki bo stal približno 2,7 milijona evrov. Polovica sredstev bo občinskih, polovica pa iz kohezijskega sklada. Gre za zadnji odsek kanalizacije v aglomeraciji Radovljica. Dolg je 5700 metrov in v njegovem okviru bo na javno kanalizacijo priključenih 300 prebivalcev.

Obsežen projekt bo celovita preureditev kopališča v Radovljici, v okviru katere bodo obstoječi olimpijski bazen preuredili v dvoranski bazen z možnostjo odpiranja strehe, zgrajen pa bo tudi nov učno-terapevtski bazen. Poleg tega je predvidena ureditev spremljajočih prostorov in postavitev tobogana.

Globočnik je vesel, da bodo po 20 letih lahko nadgradili obstoječe kopališče, kar je pomembno tako zaradi turizma, kot zaradi športa in rekreacije, pa tudi za učenje plavanja in za rehabilitacijo. "Gradnja bo etapna, ključno pa je, da začnemo letos, da nam ne propade gradbeno dovoljenje," je pojasnil župan, ki računa na pridobitev nekaterih nepovratnih sredstev za ta 3,3 milijona evrov vreden projekt.

Tri milijone evrov bo vreden tudi projekt gradnje kolesarskih povezav, ki bo z 1,8 milijona evrov sofinanciran s kohezijskimi sredstvi. Ker obsega obnovo cest in komunalne opreme, bodo s tem sredstvi sicer lahko uredili le približno 2,5 kilometra kolesarskih stez.

Občino pa poleg kolesarskih povezav čaka še ena pomembna infrastrukturna investicija v sodelovanju z državo, in sicer nadomestitev nivojskih prehodov s podvozi pod železniško progo, saj se država prihodnje leto loteva celovite nadgradnje železniške proge Kranj-Jesenice.