c S
Ministrstvo za finance: Zagotavljamo ustrezno razmerje med javnofinančno stabilnostjo in razvojnimi cilji 12.02.2019 07:21 Ljubljana, 11. februarja (STA) - Na ministrstvu za finance so v odzivu na oceno fiskalnega sveta glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna zagotovili, da bo Slovenija nadaljevala z aktivnostmi za dolgoročno vzdržnost javnih financ. So pa ob tem dejali, da zagotavljajo ustrezno razmerje med stabilnostjo javnih financ ter skrbjo za državljane in širšim razvojem države.

Fiskalni svet je danes objavil oceno skladnosti predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna s fiskalnimi pravili. V njem je vnovič opozoril, da vlada z rebalansom proračuna načrtuje previsoko rast porabe. Pojasnil je, da v okolju ugodnih gospodarskih razmer varčevanje res ni potrebno, kljub temu pa bi morala biti tudi v luči napovedi o ohlajanju gospodarske rasti vlada bolj previdna pri načrtovanju tako javnofinančnih izdatkov kot tudi prihodkov.

Na ministrstvu za finance so v odzivu na oceno fiskalnega sveta zapisali, da bodo oceno še preučili, vlada pa bo nato sprejela tudi mnenje o oceni. Spomnili so, da sta tako ministrstvo kot vlada v preteklosti že pojasnila, da bo Slovenija nadaljevala z aktivnostmi za doseganje dolgoročne vzdržnosti javnih financ v skladu s fiskalnim pravilom, vendar pri tem ne bo zavirala gospodarske rasti, hkrati pa bo omogočala tudi ustrezno raven socialne varnosti.

Vlada po navedbah ministrstva zasleduje dva ključna cilja, to sta doseganje proračunskega presežka in zniževanje javnega dolga ter s tem na srednji rok strukturno uravnoteženost javnih financ. "Slovenija v tem smislu zagotavlja ustrezno razmerje med stabilnostjo javnih financ na eni strani ter skrbjo za državljane in širši razvoj države na drugi strani," so dodali.

Tako si bo vlada po zagotovilih ministrstva še naprej prizadevala za javnofinančno vzdržnost na način, da ne bo zavirala gospodarske rasti, hkrati pa bo skrbela za ustrezno raven socialne varnosti tudi z ukrepi za ustrezno ciljno usmerjenost socialne politike.

Za Slovenijo je po prepričanju ministrstva trenutno ključno ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti ob ustrezni ravni javnega dolga, ki se spet približuje meji 60 odstotkov BDP iz pakta o stabilnosti in rasti.