c S
Finančni ministri EU o občutljivem vprašanju odprave soglasja pri odločanju o davčnih temah 12.02.2019 08:53 Finančni ministri EU bodo danes v Bruslju prvič razpravljali o občutljivem vprašanju reforme odločanja o davčnih temah. Izhodišče bo predlog Evropske komisije, ki predvideva postopen prehod od soglasja h kvalificirani večini do konca leta 2025, ker da je soglasje politično anahronistično, pravno problematično in gospodarsko neproduktivno.

Komisija predlaga postopen prehod od soglasja h glasovanju s kvalificirano večino v štirih stopnjah: v prvi fazi na področju boja proti davčnim goljufijam in izogibanju davkom, v zadnji fazi pa pri odločanju o ključnih in spornih davčnih projektih, kot sta digitalni davek in skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb.

Slovenija, ki jo bo na zasedanju zastopal minister Andrej Bertoncelj, je pri razmišljanjih o spremembah pri glasovanju na davčnem področju previdna, saj spremembe zakonodaje na tem področju praviloma vplivajo na davčne in s tem proračunske prihodke članic. Odločitve kvalificirane večine bi tako lahko imele neposredne javnofinančne učinke na vse članice, pri čemer posamezna država ne bi mogla uveljaviti svojih interesov, izpostavljajo na ministrstvu za finance.

Septembra lani je komisija predstavila tudi predlog za premik od soglasja h kvalificirani večini pri odločanju o nekaterih temah v evropski zunanji politiki. Predlogi za odpravo soglasja so sicer doslej sprožali burne odzive, zlasti med malimi članicami, ki se bojijo, da bi s tem izgubile že tako omejen vpliv na odločanje v uniji.

Ministri bodo razpravljali tudi o reformi evropskega sistema finančnega nadzora v luči brexita in sprejeli sklepe o fiskalni vzdržnosti. Za Slovenijo so tokratni rezultati boljši kot v predhodnem poročilu, izpostavljajo na finančnem ministrstvu, a obenem dodajajo, da bo treba nasloviti izzive, povezane s staranjem prebivalstva, ki so glavni vir dolgoročnih in srednjeročnih tveganj.

Bruselj, 12. februarja (STA)
Foto: STA