c S
Zveza srednjih šol opozarja na anomalije novega sistema vrednotenja učiteljevega dela 11.02.2019 11:25 Ljubljana, 11. februarja (STA) - V Zvezi srednjih šol in dijaških domov Slovenije so kritični do novega načina določanja in evidentiranja delovne obveznosti učiteljev, ki je bil uveden na zahtevo računskega sodišča. Sistem je neživljenjski, v več delih nesmiseln in nedorečen, so zapisali. Zahtevajo, da se sistem ustrezno dopolni in prilagodi, šele nato pa uvede v šole.

V zvezi, ki združuje 97 srednjih šol in 41 dijaških domov, so opozorili, da nov način določanja in evidentiranja delovne obveznosti učiteljev za ravnatelje predstavlja ogromno količino dodatnega administrativnega dela. Z njim se šole po njihovem prepričanju tudi spreminjajo "v prostor, ki ni več namenjen spodbudnemu učnemu okolju, skrbi za izobrazbo in vzgojo otrok, temveč za gradnjo fiktivnih časovnih stebrov, preštevanju ur, minut in sekund". "Splošna negativna klima v šolah in nezadovoljni učitelji prinašajo največjo izgubo prav dijakom," so opozorili v odprtem pismu.

Nov sistem, ki je začel veljati s tem šolskim letom, namreč določa, da je tedenska delovna obveznost učiteljev 40 ur. Zaradi neenakomerno razporejenega delovnega časa je v času trajanja pouka višja, med počitnicami pa nižja, a na koncu šolskega leta v povprečju na teden ne sme preseči 40 ur. Da ravnatelj lažje spremlja učiteljevo delo, mora ob začetku šolskega leta z učiteljem določiti individualni letni načrt dela.

V tednih, ko poteka pouk, se učitelju za izvedbo učne obveznosti (pouk, priprave nanj ...) tedensko prizna 33 ur, kar se šteje v t. i. prvi steber. Za naloge, ki so skupne vsem učiteljem (delo s starši, izobraževanja ...) se mu na letni ravni dodatno prizna najmanj 150 in največ 180 ur (drugi steber). Preostalo razliko do polnega letnega delovnega časa pa predstavljajo druge naloge, kot so npr. naloge razrednika in priprave na tekmovanja, kar se šteje v tretji steber.

V zvezi so kot eno izmed anomalij takšnega sistema izpostavili, da je drugi steber učiteljeve učne obveznosti, posebej v gimnazijah, preobsežen. Zato se sprašujejo, ali naj učitelji, le zato, da ga bodo izpolnili, opravljajo nepotrebno delo, hkrati pa opuščajo naloge, ki sodijo v tretji steber.

Opozorili so tudi, da se učiteljem nekatere ure štejejo dvojno. Ko gre učitelj na izobraževanje ali projektne dejavnosti v času pouka, mu ta odpade. Pri tem mu ure pouka priznajo v 33 delovnih urah prvega stebra, hkrati pa mu ure izobraževanja vrednotijo v drugem stebru, je zapisano v pismu, ki ga je podpisala predsednica zveze Frančiška Al-Mansour, sicer ravnateljica Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana.

Po mnenju zveze bi moralo biti drugače urejeno tudi plačevanje nadomeščanj. Trenutno namreč učitelj dobi plačana nadomeščanja, ki jih izvaja kot pouk, ko z njimi preseže tedensko učno obveznost, v zvezi pa so prepričani, da bi morala biti nadomeščanja plačana na letni ravni oziroma šele takrat, ko bi z njimi presegel letno učno obveznost.