c S
Revizorji opozarjajo na pomanjkljivosti v odzivu EU na afero dieselgate 08.02.2019 07:09 Bruselj, 07. februarja (STA) - Zakonodaja EU v povezavi z izpusti vozil se je od afere dieselgate izboljšala, vendar še vedno obstaja vrsta pomanjkljivosti, je posvarilo Evropsko računsko sodišče v dokumentu, ki ga je danes v Bruslju predstavil slovenski član sodišča Samo Jereb.

Afera dieselgate je izbruhnila leta 2015, ko se je pokazalo, da so Volkswagen in drugi proizvajalci avtomobilov sistematično goljufali pri preverjanju izpustov dizelskih vozil.

Osvetlila je velike razlike med stopnjami izpustov vozil, izmerjenimi v laboratoriju in na cesti, saj so nekateri proizvajalci avtomobilov uporabljali odklopne naprave za doseganje bistveno nižjih izpustov pri uradnih preizkusih kot pri običajni vožnji.

Evropski revizorji, ki so preverjali, kakšen je bil odziv evropskih institucij na škandal dieselgate, ugotavljajo, da so se določene zakonodajne spremembe sicer že zgodile, a izpostavljajo vrsto pomanjkljivosti.

Evropska komisija je pripravila spremembo pravil, s katerimi je okrepila svoje pristojnosti, tako da lahko pregleduje delo nacionalnih homologacijskih organov, preizkuša vozila, prekliče ali začasno prekliče homologacije in izreka kazni.

Uvedena sta tudi dva nova preizkusa za premostitev velike vrzeli med stopnjami izpustov ogljikovega dioksida (CO2), izmerjenimi v laboratoriju in na cesti, ter za merjenje izpustov dušikovega oksida (NOx).

Prav tako je bila vzpostavljena možnost oziroma za nekatere članice obveznost izvajanja preverjanj avtomobilov, ki so že v uporabi, ne samo pred uporabo, ter možnost, da take teste izpustov vozil v uporabi izvajajo zainteresirane tretje osebe.

Med pomanjkljivostmi revizorji izpostavljajo tveganja, da bodo proizvajalci avtomobilov prilagajali zmogljivosti naprav kriterijem testov, ne pa stremeli k dejanskemu zmanjševanju izpustov.

Odobravajo izboljšave pri tržnem nadzoru, vendar poudarjajo, da bo učinek viden šele čez nekaj časa in da je njihova uspešnost odvisna od izvajanja v članicah oziroma od tega, kako bodo članice evropske predpise prenesle v nacionalno zakonodajo.

Poudarjajo, da znajo biti testi, ki naj bi jih izvajale tretje osebe, zelo redki, saj so dragi - samo naprava za testiranje avtomobila za izpuste dušikovih oksidov stane več kot 80.000 evrov, zato se pri tem zastavlja vprašanje, kdo jih bo financiral.

Jereb ob tem izpostavlja tudi to, da so vse te zakonodajne spremembe namenjene prihodnosti, kar pomeni, da se bo kakovost zraka izboljšala šele čez mnogo let, saj na cesti ostajajo številni zelo onesnažujoči avtomobili.

"Čeprav je bilo doslej odpoklicanih več kot deset milijonov vozil, nepopolni razpoložljivi podatki kažejo na to, da je bil učinek odpoklica na izpuste NOx majhen," je še dejal član sodišča, pristojen za ta informativni dokument.

Po besedah revizorjev so se izpusti NOx novih dizelskih avtomobilov bistveno zmanjšali zaradi uvedbe novega testa, vendar pa bi lahko bil njegov učinek še večji, če bi bila namesto 168 mg/km sprejeta prvotno predlagana začasna mejna vrednost 128 mg/km.

Jereb je še izpostavil, da bi bilo smiselno, da bi članice, ki morajo zagotavljati nadzor avtomobilov v uporabi, za to pooblastile okoljske organe, ne prometnih ali gospodarskih, ker bi lahko tako dobili bolj neodvisne podatke.

Prav tako bi bilo po njegovih besedah dobro pregledati zakonodajo, povezano z varstvom potrošnikov, saj na tem področju še ni bilo narejenega veliko, razen predloga Evropske komisije, s katerim naj bi se uredile pravne podlage za skupinske tožbe.

Na vprašanje, ali je sistem zdaj dovolj trden, da bo preprečil nove afere, Jereb odgovarja, da je stanje zagotovo boljše kot prej, a opozarja, da ni mogoče v nobenem primeru z laboratorijskim testom doseči enake vrednosti, kot jo avtomobil dejansko doseže v uporabi, tako da se bodo v praksi vselej pojavljala določena odstopanja.

Zato je po njegovih besedah pomembno dati večji poudarek testiranju avtomobilov, ko so ti v uporabi. Ta poudarek je zdaj majhen, sploh v primerjavi z ZDA, Kanado ali Južno Korejo, kjer so proizvajalci sami odgovorni za testiranje pred uporabo, državni organi pa izvajajo bistveno večji nadzor pozneje, ko so avtomobili v uporabi.