c S
Za socialo in Slovence po svetu bi nekateri želeli več denarja 08.02.2019 07:09 Ljubljana, 07. februarja (STA) - S predlogom rebalansa državnega proračuna sta se vsak s svojega področja danes seznanila odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter komisija DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tako kot večini proračunskih uporabnikov se sredstva zvišujejo tudi omenjenima resorjema, čeprav po mnenju nekaterih še vedno premalo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo imelo skupaj z inšpektoratom za delo po predlogu rebalansa letos na voljo nekaj manj kot 1,6 milijarde evrov. To je 145,7 milijona evrov več v primerjavi z novembra 2017 sprejetim veljavnim proračunom za leto 2019 in tudi 85,6 milijona evrov več, kot je imelo ministrstvo na voljo lani, je članom odbora za delo povedala ministrica Ksenija Klampfer.

"Na eni strani se povečujejo sredstva za orožje, na drugi strani pa razmišljamo, kje bi krpali luknje v razvoju in sociali," je predlagateljem rebalansa očital Primož Siter (Levica). Kot je opozoril, kljub gospodarski rasti še vedno 13,3 odstotka prebivalcev Slovenije živi pod pragom revščine, v starostni skupini nad 75 let celo ena petina.

Tilen Božič z ministrstva za delo je na vprašanje, ali daje rebalans prednost ljudem ali orožju, ponazoril, da se ministrstvu za obrambo odmerjena sredstva povečujejo za 8,6 odstotka, ministrstvu za delo pa za deset odstotkov. "Če bi po tem merili, kaj je prioriteta, lahko ugotovimo, da je bilo ministrstvo za delo postavljeno v položaj, ko se mu priznava, da je čas za nekaj hitrejše in večje povečanje sredstev," je dejal.

"Revščina v zadnjih letih pada," pa je Siterju odgovorila Špela Isop z ministrstva. Poleg tega so pri pripravi rebalansa upoštevali novo višino socialnih prejemkov, zato so za te namene zagotovili dodatna sredstva.

V SDS menijo, da bi morala vlada namesto povečevanja sredstev za socialno pomoč bolj spodbujati zaposlovanje. Marjanu Pojbiču (SDS) se zdi denarna socialna pomoč v danih okoliščinah previsoka in jo marsikdo izkorišča. Jelka Godec (SDS) pa je podvomila, da bo lahko država sledila tako visokim skokom odhodkov na področju socialnih transferjev, kot jih je vlada predvidela z rebalansom. "Gospodarstvo se namreč ohlaja," je dejala.

Ministrica se je strinjala, da morajo ljudje živeti od dela in ne od socialnih transferjev, a hkrati se ji denarna socialna pomoč ne zdi previsoka. "Socialni transferji - da, a za tiste, ki to potrebujejo," je bila odločna.

Medtem je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik ob predstavitvi predloga rebalansa proračuna pred pristojno komisijo DZ dejal, da je za urad predvidenih 8,63 milijona evrov, kar je 25.744 evrov več kot v osnovnem proračunu, torej gre za 0,29-odstotno zvišanje sredstev. Glede na lansko leto pa je urad dobil celo 1906 evrov manj.

"To še zdaleč ni dovolj," je poudaril Česnik. "5. člen ustave nam določa, da moramo skrbeti za diasporo in to pomeni, da moramo vanjo tudi investirati," je pojasnil in dodal, da predvideni denar zadostuje le za plače, ne pa tudi za kakšne nepričakovane dogodke.

Predlagal je, da bi vseh 15 ministrstev uradu dalo po 25.000 evrov. Na ta način bi urad po njegovih besedah dobil zadosti denarja za vse načrtovane projekte, to je okoli 375.000 evrov.

Minister si tudi želi boljše medresorsko povezovanje in vpeljavo štipendijskih shem.

Člani komisije so bili v razpravi kritični, ker so vsa ministrstva z rebalansom pridobila občutno več sredstev kot urad.

Glede na to se Samo Bevk (SD), kot je dejal, ne more znebiti občutka, "da so šli mimo ustave". Predlagal je, da bi sredstva poiskali v rezervi vlade, kot se je že dogajalo v preteklosti.

Branko Simonovič (DeSUS) se je s tem strinjal in predlagal, da se naredi predlog aktivnosti, ki bi jih financirali iz proračunske rezerve.

Poslanci iz vrst opozicijske SDS so bili kritični, češ da je več denarja namenjenega za migrante, ki so prišli v Slovenijo, kot za Slovence zunaj meja.

Parlamentarna delovna telesa so obravnavo predloga rebalansa začela v torek in jo bodo nadaljevala še prihodnji teden. Nato bodo imela do 1. marca, tako kot tudi poslanci in poslanske skupine, čas za vlaganje dopolnil, do katerih se bo dan pozneje kot matično delovno telo za proračun opredelil odbor DZ za finance. DZ bo rebalans potrjeval na seji, ki se začne 4. marca.