c S
Vpisi v vrtce v Ljubljani od 1. do 15. marca 10.02.2019 17:16 Ljubljana, 10. februarja (STA) - V slovenskih vrtcih bodo v tem in naslednjem mesecu potekali vpisi za šolsko leto 2018/2019, ti pa bodo kmalu marsikje tudi dražji kot doslej, kar v občinah pripisujejo predvsem vladnemu dogovoru s sindikati v javnem sektorju. V Ljubljani bo vpis potekal od 1. do 15. marca, o morebitni podražitvi pa odločitve še niso sprejeli.

Vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, javni vrtec v prestolnici peto leto zapored zagotavljajo že v spomladanskih mesecih. Vsi otroci s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v Mestni občini Ljubljana, ne glede na stalnost, in z izpolnjenim starostnim pogojem s 1. septembrom, so v tekočem šolskem letu dobili prostor v javnem vrtcu.

Na centralnem čakalnem seznamu za vpis v ljubljanske javne vrtce je bilo v tem šolskem letu 600 otrok, trenutno pa jih je na njem 118. Podatka o tem, koliko bo vpisanih otrok v naslednjem šolskem letu, na mestni občini še nimajo, starši pa imajo na podlagi zakona možnost vključiti otroka v javni ali zasebni vrtec.

Odločitev o morebitnih spremembah cen v vrtcih bodo sicer sprejeli potem, ko bodo preračunali, kaj konkretno januarski dvig plač v javnem sektorju v povezavi z zvišanjem povprečnine, ki jo je država zagotovila občinam, pomeni v praksi in nato bo sledil pogovor z ministrstvi.

Za razliko od Ljubljane pa so se v nekaterih primestnih občinah že odločili za dvig cen. V Litiji bodo te dvignili v povprečju za 4,5 odstotka. Glede na pretekla leta sicer pričakujejo, da ne bodo mogli sprejeti vseh otrok. Predvidoma bodo odklonili okrog 40 otrok, ki imajo stalno bivališče v občini. Pričakujejo pa do 250 vpisanih otrok iz litijske in sosednjih občin, prostih mest bo okrog 150.

V Kamniku število otrok v primerjavi s prejšnjimi leti upada, tako da na občini predvidevajo, da bo v prihodnjem šolskem letu podobno kot v tem, ko je centralnem čakalnem seznamu ostalo približno 90 otrok. Od teh jih približno polovica ni izpolnjevala starostnega pogoja, nekaj staršev je želelo zgolj specifično enoto, ostali pa so čakajoči. Cen zaenkrat niso spreminjali, so se pa povišali stroški dela, kar bo v prihodnje zagotovo vplivalo na ceno storitev.

Razpisa za vpis v vrtce za prihodnje šolsko leto še niso objavili, predvidoma ga bodo v začetku marca. Na februarski seji kamniškega občinskega sveta bodo obravnavali še spremembe pravilnika o sprejemu otrok v vrtce, ki predvideva nekaj manjših sprememb v postopku.

V zadnjih letih v grosupeljskem javnem vrtcu Kekec in v več zasebnih vrtcih s koncesijo občine visokega odklona vpisa otrok ne beležijo. Nekaj najmlajših otrok sicer vsako leto vseeno ostane brez varstva v teh vrtcih. To so predvsem tisti, ki ob vstopu v vrtec ne dopolnijo starosti 11 mesecev. Ob tem so napovedali, da bodo cene zvišali s 1. aprilom.

Na Gorenjskem vpisi konec februarja in začetek marca

Vpis otrok v gorenjske vrtce bo potekal v drugi polovici februarja ali v prvem tednu marca. Ponekod se starši soočajo s problematiko pomanjkanja prostora, zlasti za prvo starostno obdobje. Mestna občina Kranj je zato podelila koncesijo štirim zasebnim vrtcem. Letos načrtujejo še širitev vrtca v Bitnjah za en oddelek, adaptacijo nekdanje ekonomske šole, kjer so predvideni štirje novi oddelki vrtca, in prizidek k vrtcu na Kokrici.

Radovljiška občina ima na seznamu čakajočih nekaj otrok tako iz prvega kot iz drugega starostnega obdobja, pri čemer nekateri starši želijo vključitev otrok v točno določeno skupino. Tako je bilo decembra lani kar 38 nezasedenih mest v obstoječih oddelkih. Januarja pa je občina odprla dodatno enoto Čebelica za najmlajše.

Tržiška občina kot ena redkih v Sloveniji že vrsto let zagotavlja, da septembra v vrtce sprejmejo vse redno vpisane otroke, trenutno pa je na čakalnem seznamu pet otrok. Decembra so odprli nov oddelek na Deteljici, marca ga bodo odprli še na Pristavi, z novim šolskim letom pa bo začel z delom tudi nov dislociran oddelek v Kovorju. Tudi na Jesenicah pojasnjuje, da situacija glede vrtcev ni problematična, saj se vpisi in izpisi med letom pokrijejo.

Kranjski mestni svetniki so zaradi povišanja plač v javnem sektorju že potrdili dvig cen vrtca za od tri do pet odstotkov, odvisno od programa, pri čemer bo tudi občina morala za vrtce zagotoviti dodatnih 290.000 evrov. Marca dvig cen vrtcev načrtujejo tudi na Jesenicah, tržiški občinski svet bo podražitev predvidoma obravnaval na februarski seji, radovljiški pa na marčevski. Kolikšna bo podražitev, še ni jasno.

V Novi Gorici dovolj prostora za vse

V javnih vrtcih v Novi Gorici je dovolj prostih mest za vse otroke, ki jih bodo želeli starši vpisati v novem šolskem letu, so povedali na novogoriški občini. V šestih vrtcih, ki imajo še tri enote, je letos v 65 oddelkih vpisanih 1150 otrok, nove otroke pa bodo vpisovali predvidoma v aprilu.

Vrtci v novogoriški občini so že pripravili predloge novih cen programov, ki so jih posredovali občini. Mestni svet novogoriške občine bo predloge obravnaval na eni izmed sej v prihodnjih mesecih in o tem sprejel ustrezen sklep.

Tudi na novogoriški občini niso zadovoljni nad tem, da država v primeru dviga plač v javnem sektorju prelaga finančno breme na občine, ne da bi zagotovila tudi vir financiranja.

V Novem mestu bodo vpisovali marca

V Novem mestu, kjer delujejo štirje javni otroški vrtci, Ciciban, Pedenjped, vrtca v osnovnih šolah Stopiče in Brusnice ter zasebni vrtci Ringa raja, Jana, Modrinček in Petrov Vrtec, bodo vpis v novo šolsko leto začeli v začetku marca.

V tamkajšnje javne vrtce je letos vpisanih 1677 otrok, javni vrtci imajo 92 oddelkov in še dve oddelka za otroke Romov ter bolnišnični oddelek. V tekočem šolskem letu so vpisali in sprejeli vse otroke in s tem pokrili vse tovrstne potrebe, nekaj mest pa je v začetku šolskega leta ostalo prostih. Medletne potrebe skušajo reševati sproti in glede na razpoložljiva mesta.

Tudi prostorske potrebe rešujejo sproti, lani so odprli novi šestoddelčni vrtec v Bršljinu, ki je bila po štirih desetletjih prva tovrstna nova gradnja na Novomeškem, občina pa ima že urejene akte za gradnjo še enega novega vrtca na Otočcu.

Na novomeški občini so dodali, da se sicer prizadevajo, da bi spremembe zaradi dviga plač v javnem sektorju čim manj obremenile starše, "gotovo pa brez podražitev otroških vrtcev ne bo šlo".

Po podatkih, ki so jih zbrali v vrtcih, v vrtcu Ciciban predlagajo dvig cen za približno sedem do deset odstotkov, v Pedenjpedu za sedem do devet odstotkov, v Stopičah za slabih šest in v Brusnicah za osem odstotkov.