c S
Vpisi v vrtce v Mariboru konec marca 10.02.2019 17:16 Ljubljana, 10. februarja (STA) - V mariborskih vrtcih bo letošnji vpis potekal od 20. do 29. marca, o morebitni podražitvi pa na Mestni občini Maribor odločitve doslej še niso sprejeli. Dvig cen programov so na vzhodu Slovenije že potrdili na Ptuju, v Velenju in Murski Soboti, marca ga napovedujejo v Slovenj Gradcu, aprila tudi v Celju.

Po prvih informacijah bo v mariborski občini v prihodnjem šolskem letu na razpolago okoli 950 prostih mest. Kot pojasnjujejo na mestni občini, bo natančno število znano, ko bodo zaključeni postopki ugotavljanja pripravljenosti otrok za vstop v šolo, saj bo takrat znano tudi natančno število otrok, ki bo 1. septembra vstopilo v osnovno šolo.

V Mariboru za zdaj ocenjujejo, da bodo z razpoložljivimi prostorskimi zmogljivostmi tudi v novem šolskem letu lahko prosto mesto zagotovili vsem zainteresiranim staršem s prebivališčem v njihovi mestni občini.

Ne bo pa po njihovem mogoče ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oziroma enoti, ampak bodo otroci usmerjeni v tiste vrtce, v katerih so še prosta mesta. Ali bo v novem šolskem letu v katerem izmed vrtcev premalo prostih mest glede na vpis, pa bo znano šele, ko bodo zaključeni vsi postopki glede prvošolcev.

Na centralnem čakalnem seznamu je v tem šolskem letu ostalo 28 otrok tistih staršev, ki so želeli otroka vpisati samo v točno določen vrtec in niso želeli vpisa v drug vrtec, ki je še razpolagal s prostimi mesti.

Sicer pa 1. marca odpirajo dva oddelka prvega starostnega obdobja v Vrtcu Ivana Glinška Maribor, in sicer v enoti Gregorčičeva-Krekova ter v Vrtcu Jožice Flander Maribor, in sicer v enoti Vančka Šarha.

Glede morebitnega dviga cen so v Mariboru povedali, da za zdaj načrtujejo preračun cen programov vrtcev po izplačilu januarskih plač. V kolikor bo ugotovljeno, da so se stroški, ki predstavljajo elemente za oblikovanje cene programov vrtcev bistveno spremenili, bodo predlagali prilagoditev cen programov v mariborskih javnih vrtcih.

V Celju ne pričakujejo večjih odstopanj pri vpisu

V javne vrtce celjske občine bo vpis novih otrok potekal od 4. do 15. marca. Trenutno vrtci izvajajo dejavnost v 105 oddelkih, v katere je povprečno mesečno vključenih 1780 otrok.

Zaradi potreb po sprejemu otrok tudi med letom v marcu predvidevajo odprtje dveh oddelkov za prvo starostno obdobje. Kot so povedali na celjski občini, za novo šolsko leto ne predvidevajo dodatnega povečanja števila oddelkov niti njihovega zmanjšanja.

Lahko pa starši pričakujejo zvišanje cen, za koliko, pa bo znano potem, ko bodo vrtci preračunali ekonomske cene po podatkih iz zaključnih računov za leto 2018, ko bodo znani tudi podatki o višini stroškov storitev in materiala ter živil kot ključnih elementov cene. Gradivo o višini cen bo občina predvidoma uvrstila na aprilsko sejo mestnega sveta.

Glede na prostorske zmogljivosti bi lahko s 1. septembrom celjski vrtci sprejeli do 1900 otrok. Ker je treba ob oblikovanju oddelkov poleg prostorskih zmogljivosti upoštevati še starostno strukturo otrok in druge specifike, pa je lahko realno število sprejetih otrok precej nižje.

Tako so lani zagotovili sprejem 1787 otrok, oskrbnine pa so dejansko zaračunali za 1739 otrok, kar pomeni, da starši iz različnih razlogov otrok niso pripeljali v vrtec. Decembra lani se je število dvignilo na 1780 otrok. Od marca letos pa bo zaradi odprtja dveh dodatnih oddelkov v celjskih vrtcih predvidoma 1808 otrok.

V Velenju cene vrtca že dvignili

V velenjski občini bo vpis otrok potekal v istem obdobju kot v Celju. Trenutno je v Vrtcu Velenje še nekaj prostih mest. V Vinski Gori gradijo šestoddelčni vrtec, ki bo predvidoma odprl vrata v začetku prihodnjega šolskega leta.

Iz vrtca v osnovne šole že prehajajo večje generacije otrok, zato so že v tem šolskem letu morali dva oddelka predšolskih otrok iz osnovnih šol preseliti, k rešitvi razmer pa je bistveno pripomogla izgradnja modularne enote pri enoti Vrtiljak, kjer so pridobili dva dodatna oddelka s pripadajočimi prostori.

Mestna občina je že na januarski seji mestnega sveta ceno vrtčevskih programov dvignila za deset odstotkov, za povišanje stroškov programov pa bodo letos zagotovili okoli pol milijona evrov več proračunskih sredstev.

Za šolsko leto 2018/19 je bilo v Velenju vpisanih 1445 otrok, ki so jih razdelili v 83 oddelkov. Po dosedanjih izkušnjah starši vpisujejo otroke za prihodnje šolsko leto vse do konca avgusta, seveda tudi izpisujejo, zato je težko reči, koliko otrok bo vpisanih septembra. Glede na dosedanji trend rasti, se lahko zgodi odprtje še kakega oddelka več, a je to odvisno tudi od starosti otrok.

V Pomurju prostorskih težav v vrtcih nimajo

V Pomurju večjih težav s pomanjkanjem prostorov nimajo, pri določanju novih cen pa se občine precej razlikujejo. V Murski Soboti bo nova cena višja za osem odstotkov in začne veljati s 1. februarjem.

Cene so pri njih nazadnje spreminjali leta 2016, vzrok za neizogibno povišanje pa je po besedah ravnatelja Boruta Anželja napredovanje delavcev za plačilni razred ali dva, odpravninah, višjem regresu. Do zdaj so odpravo plačnih nesorazmerij v letih 2017 in 2018, zvišanje regresa za letni dopust, zvišanje dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev in rast cen življenjskih potrebščin uspeli nadomestiti z iskanjem notranjih rezerv.

V ljutomerskem vrtcu pravijo, da bodo cene najverjetneje ostale enake. Precej težav pa imajo s prostori, saj ponekod niso več primerni. Za prizidek se borijo že 30 let, a ga kljub obljubam še vedno nimajo.

V Gornji Radgoni je prostora dovolj, po potrebi odprejo dodatni oddelek predšolske vzgoje. O financiranju in dvigu cene programa vrtca v tem trenutku še nimajo odgovora, saj je odvisen od proračuna občine. Cen niso dvigali od leta 2008, dodatne stroške so obvladovali z racionalizacijo stroškov in dodatnimi sredstvi iz proračuna občine.

V Lendavi cene še usklajujejo, predvidevajo pa, da bo nove občinski svet obravnaval konec februarja oziroma v začetku marca. O dvigu ekonomske cene vrtca za zdaj še ne razmišljajo v občinah Dobrovnik, Kobilje in Turnišče.

V Slovenj Gradcu napovedujejo podražitev vrtcev

Višje cene vrtcev se obetajo tudi v Vrtcu Slovenj Gradec, ki deluje na območju mestne občine in občine Mislinja. Predlog za zvišanje cen bodo tamkajšnji mestni svetniki obravnavali na seji 13. februarja, vodstvo vrtca pa predlaga zvišanje v razponu od 4,8 do nekaj manj kot sedem odstotkov.

Kot je pojasnila ravnateljica vrtca Ivica Vaukan, tudi pri njih cene zvišujejo zaradi rasti stroškov dela, ki so posledica dogovorov za višje plače. Če bodo mestni svetniki predlog potrdili, bodo nove cene veljale od 1. marca dalje.

Za starše vključenih otrok v oddelke prvega starostnega obdobja se bodo cene zvišale od 1,55 evra za tiste, ki plačujejo 10 odstotkov ekonomske cene, do dobrih 23 evrov več kot zdaj za tiste otroke, katerih starši spadajo v najvišji dohodkovni razred in plačujejo 77 odstotkov ekonomske cene. Največ je otrok, katerih starši plačujejo 35 odstotkov ekonomske cene, ti pa bodo po novem plačevali od dobri pet do dobrih 10 evrov več kot doslej.

V vrtec je vpisanih 828 otrok, od tega 665 otrok v 36 oddelkov v Slovenj Gradcu ter 163 otrok v devetih oddelkih v Mislinji. Na čakalni listi imajo trenutno 23 otrok, med njimi so tudi takšni, za katere starši čakajo na vključitev v točno določeno enoto, čeprav bi mesto v kateri drugi že lahko dobili. Vpis za novo šolsko leto bo potekal od 8. do 20. marca.

Na Ptuju se soočajo s padanjem števila vpisanih otrok

V ptujskem vrtcu bo centralni razpis objavljen od 18. februarja do 11. marca, po besedah ravnateljice Marije Vučak pa v njem ne bodo navedli števila prostih mest. Ker gre jeseni v šolo 226 otrok, bo predvidoma toliko tudi prostih mest. Ob tem je poudarila, da je vpis pri njih mogoč vse leto in ga dejansko izvajajo glede na prosta mesta ob izpolnjenem pogoju 11 mesecev dopolnjene starosti otroka.

Ker veliko otrok ob vpisu in do 30. avgusta ne izpolnjuje pogojev za vpis, lahko, tako kot se je pri njih zgodilo letos, šolsko leto začnejo z nižjim številom vključenih otrok in posledično nižjim številom oddelkov. Med šolskim letom nato hitro zapolnijo mesta prvega starostnega obdobja, zato, če je to možno in so še proste igralnice, ob soglasju ustanovitelja odprejo začasni oddelek.

Sicer pa na Ptuju v zadnjih letih beležijo padec števila rojstev, kar vpliva tudi na vpis. Prostorski pogoji so doslej omogočali vključitev vsem, ki so to potrebovali, trenutno pa je pri njih 960 otrok.

So pa nedavno pohiteli in med prvimi v Sloveniji potrdili podražitev, ki bo starše v najbolj obiskani starostni skupini v povprečju obremenila za okoli osem evrov. Tako Vučakova kot županja Nuška Gajšek sta povedali, da je razlog za podražitev posledica nedavnega dogovora o dvigu plač v javnem sektorju, eden od njih pa tudi dejstvo, da so se letos v vrtcu s 180 zaposlenimi srečali z nižjim vpisom otrok.