c S
Ob seznanitvi z rebalansom o ustreznosti socialne politike 07.02.2019 15:11 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna s svojega področja. Tako kot večini proračunskih uporabnikov se sredstva zvišujejo tudi ministrstvu za delo, čeprav po mnenju nekaterih poslancev še vedno premalo. Predvsem pa so govorili o socialni politiki države.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo imelo skupaj z inšpektoratom za delo po predlogu rebalansa letos na voljo nekaj manj kot 1,6 milijarde evrov. To je 145,7 milijona evrov več v primerjavi z novembra 2017 sprejetim veljavnim proračunom za leto 2019 in tudi 85,6 milijona evrov več, kot je imelo ministrstvo na voljo lani, je povedala ministrica Ksenija Klampfer.

"Na eni strani se povečujejo sredstva za orožje, na drugi strani pa razmišljamo, kje bi krpali luknje v razvoju in sociali," je predlagateljem rebalansa očital Primož Siter (Levica). Kot je opozoril, kljub gospodarski rasti še vedno 13,3 odstotka prebivalcev Slovenije živi pod pragom revščine, v starostni skupini nad 75 let celo ena petina.

Tilen Božič z ministrstva za delo je na vprašanje, ali daje rebalans prednost ljudem ali orožju, ponazoril, da se ministrstvu za obrambo odmerjena sredstva povečujejo za 8,6 odstotka, ministrstvu za delo pa za deset odstotkov. "Če bi po tem merili, kaj je prioriteta, lahko ugotovimo, da je bilo ministrstvo za delo postavljeno v položaj, ko se mu priznava, da je čas za nekaj hitrejše in večje povečanje sredstev," je dejal.

"Revščina v zadnjih letih pada," pa je Siterju odgovorila Špela Isop z ministrstva. Poleg tega so pri pripravi rebalansa upoštevali novo višino socialnih prejemkov, zato so za te namene zagotovili dodatna sredstva.

V SDS menijo, da bi morala vlada namesto povečevanja sredstev za socialno pomoč bolj spodbujati zaposlovanje. "S socialno politiko ne bomo rešili prihodnosti te države," je opozoril Marjan Pojbič (SDS). Denarna socialna pomoč se mu zdi v danih okoliščinah previsoka in jo marsikdo izkorišča. "Poznam primere, ko so delavci pustili službo in se vrnili na zavod za zaposlovanje. To se ne bi smelo zgoditi," je dejal.

Jelka Godec (SDS) je podvomila, da bo lahko država sledila tako visokim skokom odhodkov na področju socialnih transferjev, kot jih je vlada predvidela z rebalansom. "Gospodarstvo se namreč ohlaja,"je dejala.

Opozicijski poslanki se ne zdi prav, da se sredstva za spodbujanje zaposlovanja z rebalansom zmanjšujejo za 3,2 milijona evrov, za kreiranje delovnih mest pa za dodatnih 8,7 milijona evrov, medtem ko se sredstva za denarno socialno pomoč povečujejo za 86 milijonov evrov. "Ali smo državo pripeljali tako daleč, da bodo ljudje živeli od socialnih transferjev?" je vprašala.

Ministrica se je strinjala, da morajo ljudje živeti od dela in ne od socialnih transferjev, a hkrati se ji denarna socialna pomoč ne zdi previsoka. "Socialni transferji - da, a za tiste, ki to potrebujejo," je dejala.

Spomnila je, da so se na ministrstvu lotili korenitih sprememb aktivne politike zaposlovanja. "Cilj je, da čim bolj dvignemo zaposlitvene možnosti tistim, ki so dolgotrajno brezposelni, imajo nizko izobrazbo oz. so starejši, in jih vključimo na trg dela," je dejala. Med približno 78.000 prijavljenimi na zavodu je še vedno določena skupina ljudi, ki so sposobni za delo, a potrebujejo nekaj več motivacije, je ocenila.

Ljudje bi morali biti po Pojbičevih besedah sposobni, da s svojimi prejemki plačujejo vse svoje potrebe in z njimi preživijo. "V tej vladi v tem trenutku ne vidim takega pristopa," je ugotovil. Med drugim je spomnil na zvišanje plač javnim uslužbencem, pri čemer pa se ni poskrbelo za zagotovitev zadostnih sredstev. V domovih za ostarele so tako razliko prevalili na oskrbovance, kar se mu ne zdi prav. "Tako so okrog prinesli ljudi, da je to neverjetno," je dejal.

Parlamentarna delovna telesa so obravnavo predloga rebalansa začela v torek in jo bodo nadaljevala še prihodnji teden. Nato bodo imela do 1. marca tako kot tudi poslanci in poslanske skupine čas za vlaganje dopolnil, do katerih se bo dan pozneje kot matično delovno telo za proračun opredelil odbor DZ za finance. DZ bo rebalans potrjeval na seji, ki se začne 4. marca.