c S
Vo-Ka ponovno zavrača očitke v zvezi z gradnjo kanalizacije 07.02.2019 14:42 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Ljubljansko javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) je zavrnilo kritike nevladne organizacije Alpe Adria Green (AAG) v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 v velikem projektu izgradnje kanalizacije. Med drugim so poudarili, da jih AAG nikoli ni pozvala k predstavitvi projekta ali zaprosila za kakršnekoli informacije v zvezi z njim.

AAG je Mestno občino Ljubljana zaradi gradnje povezovalnega kanala C0 izbrala za neekološko osebnost leta 2018. "AAG je odločitev sprejela na podlagi neresnic, ki o projektu krožijo v medijih," so prepričani v Vo-Ka.

Glavni namen projekta Čisto zate - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v okviru katerega bo zgrajen tudi povezovalni kanal C0, je namreč ravno zaščita ljubljanske podtalnice, so opomnili. "Z gotovostjo trdimo, da so ugotovitve, na katerih sloni odločitev AAG, neutemeljene in popolnoma brez konkretnih argumentov," so zapisali v javnem ljubljanskem podjetju.

Med drugim so spomnili, da je bila trasa kanala C0 ob desnem bregu Save predvidena že z dolgoročnim načrtom občin in Ljubljane za obdobje 1986-2000. Sedanja predvidena trasa v veliki meri sledi prvotni, izjema so nekateri popravki in vnesene novosti. V postopkih je občina pridobila "potrebna okoljska poročila, vodna in naravovarstvena soglasja ter gradbena dovoljenja".

"Povezovalni kanal C0 se je ponovno presojal v sklopu velikega kohezijskega projekta na osnovi analize stroškov gradnje, stroškov obratovanja, vpliv na okolje in vplivov podnebnih sprememb" pri pripravi dokumentacije ter procesu odločanja o dodelitvi pomoči projektu na Evropski komisiji.

Na Vo-Ka so zaradi očitkov iz Slovenije prejeli dodatna vprašanja Evropske komisije o kanalu C0: "Na vse njihove dodatne zahteve smo jim odgovorili. Zato odločno zanikamo, da gre v vlogi za EU sredstva za kakršnokoli zavajanje."

Prav tako so dodali, da so se pri izvedbi kanala odločili za dodatne ukrepe, in sicer bodo cevi položili v betonske kanalete. Zato trdijo, da so ugotovitve AAG "pavšalne, neutemeljene in popolnoma brez konkretnih argumentov", še posebej glede na dejstvo, da v AAG "niso zmogli niti enega obiska investitorja, nadzornika in projektanta".

Iz AAG so konec januarja sporočili, da so v izboru najbolj neekološke osebnosti leta za zmagovalca črne liste za leto 2018 razglasili Mestno občino Ljubljana. Izpostavili so, da občina "gradi kanalizacijo velikega pretoka v vodonosniku od Broda do Ježice, ki je glavni (iz)vir ljubljanske pitne vode".

Mol je po njihovi oceni zavajala v vlogi za EU sredstva, molči tudi o potresni izpostavljenosti območja. V občini so "prevladali komercialni in pridobitni interesi nad javnim interesom varovanja vodnega vira in pitne vode", so prepričani v AAG.