c S
Vlada o gospodarskih temah 07.02.2019 13:04 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Vlada je danes sprejela končno oceno neposredne škode v neurju z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra lani, ki 71 občinah znaša 49,8 milijona evrov. Donacije iz dohodnine bodo namesto štirikrat po novem izplačane dvakrat letno. Jadranko Grlić je bil imenovan za polni mandat na čelu inšpektorata za delo.

Oktobrsko neurje je največ škode povzročilo na vodotokih, in sicer za 38,7 milijona evrov. Škoda na kmetijskih zemljiščih znaša 2,1 milijona evrov, v gozdovih slabih 849.000 evrov, na uničenih objektih slabih 109.000 evrov, delna škoda na stavbah slabih 226.000 evrov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2,6 milijona evrov, na gozdnih cestah 2,1 milijona evrov, na ribah 2350 evrov, na državnih cestah slabih 828.000 evrov in škoda v gospodarstvu 2,2 milijona evrov.

Vlada je sprejela spremembe uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, v skladu s katerimi se bodo izplačila donacij po novem izvajala dvakrat letno, in ne več štirikrat. Gre za približno 4,6 milijona evrov na leto, ki se razdelijo med več kot 5200 upravičencev.

Vlada je na položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za delo imenovala dosedanjega vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Jadranka Grlića. Imenovan je za petletni mandat od 8. februarja letos do 7. februarja 2024 z možnostjo ponovnega imenovanja. Grlić je bil v. d. od julija lani, ko je nasledil Natašo Trček, ki je podala predlog za razrešitev.

Vlada je sprejela uredbo o izvajanju evropske uredbe glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu. S tem se odpravljajo težave potrošnikov EU, ki izvirajo iz njihovega državljanstva, kraja stalnega prebivališča oz. sedeža podjetja.

Vlada je izdala uredbo, s katero spreminja izvajanje smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Spremembe odpravljajo dosedanjo neskladnost pri izvajanju smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo, v delu, ki se nanaša na pristojni organ za izvajanje uredbe. Na neskladnost je opozorila Evropska komisija.

Vlada je sprejela sklep, da je družba Slovenske železnice - Potniški promet od 9. decembra 2018 do 14. decembra 2019 oproščena plačila uporabnine v delu, ki se nanaša na opravljanje obvezne gospodarske javne službe. Uporabnino plačujejo prevozniki za uporabo javne železniške infrastrukture v Sloveniji in je namenjena kritju stroškov opravljanja dejavnosti upravljavca javne železniške infrastrukture.

Vlada sprejela zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti dela odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje.

Vlada se je seznanila s poročilom o delu delovne skupine za večletni finančni okvir EU po letu 2020. Aktivnosti skupine so med drugim doprinesle k temu, da si je Slovenija v uradnem predlogu Evropske komisije o večletnem finančnem okviru 2021-2027 uspela zagotoviti upravičenost do več kot milijarde evrov kohezijskih sredstev več, kot je to veljalo za prvotne neuradne izračune komisije iz februarja 2018.

Zahteva vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti dela zakona o davčnem postopku po mnenju vlade ni utemeljena.

Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet imenovala Damjana Horvata. Imenovanje traja do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, a najdlje do 7. avgusta letos.

Vlada podpira kandidaturo Marjana Osvalda za namestnika generalnega direktorja Svetovne poštne zveze (SPZ) za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2024. Volitve za generalnega direktorja SPZ in njegovega namestnika bodo potekale na 27. rednem kongresu zveze avgusta 2020 v Abidžanu v Slonokoščeni obali.