c S
Upravičencem do donacij iz dohodnine po novem nakazila le dvakrat letno 07.02.2019 13:04 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Vlada je danes sprejela spremembe uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, s katero se spreminja dinamika izplačevanja teh donacij upravičencem. Izplačila donacij se bodo po novem izvajala dvakrat letno, in ne več štirikrat. Gre za približno 4,6 milijona evrov na leto, ki se razdelijo med več kot 5200 upravičencev.

V skladu z leta 2007 spremenjenim zakonom o dohodnini lahko vsak zavezanec do pol odstotka od svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošnokoristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Izplačevanje donacij upravičencem je urejeno z uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Vlada z danes sprejetimi spremembami spreminja časovno dinamiko izplačevanja donacij iz naslova dohodnine, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Do sedaj so se ta izplačila izvajala štirikrat letno, ker se glavnina donacij, to je več kot 90 odstotkov, izplača jeseni, ko je zaključena glavnina odmere dohodnine za preteklo leto, pa se je vlada z namenom poenostavitve postopkov in ekonomičnosti zdaj odločila število izplačil prepoloviti. Po novem se bodo torej izplačila donacij izvajala dvakrat letno - to je do 20. januarja in do 20. septembra.

Po podatkih iz obračunov dohodnine za leto 2017 je največji prejemnik donacij društvo klovnov zdravnikov Rdeči noski. Sledijo Slovenska karitas, zasebni finančni sklad za financiranje družbenega podjetništva Sklad 05, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Slovenska fundacija za Unicef ...

Da del svoje obračunane dohodnine namenijo eni ali tudi več organizacijam s seznama upravičencev, se v zadnjih letih odloča nekaj manj kot tretjina vseh zavezancev za dohodnino. Preostali so doslej omenjenih pet odstotkov prepuščali državnemu proračunu, v skladu z lani sprejetim zakonom o nevladnih organizacijah pa se bo ta denar odslej stekal v novo ustanovljeni sklad za razvoj nevladnih organizacij. Zakon Finančni upravi RS nalaga še dodatno delo, tudi zato se je vlada odločila za spremembo dinamiko izplačil.