c S
Neurje oktobra lani po Sloveniji povzročilo za skoraj 50 milijonov evrov škode 07.02.2019 13:03 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Neurje z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra lani je v 71 občinah na območju gorenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, obalne, podravske, severnoprimorske, vzhodnoštajerske in zahodnoštajerske regije povzročilo za 49,8 milijona evrov škode, izhaja iz končne ocene neposredne škode, ki jo je danes sprejela vlada.

Oktobrsko neurje je največ škode povzročilo na vodotokih, in sicer za 38,7 milijona evrov. Škoda na kmetijskih zemljiščih znaša 2,1 milijona evrov, v gozdovih slabih 849.000 evrov, na uničenih objektih slabih 109.000 evrov, delna škoda na stavbah slabih 226.000 evrov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2,6 milijona evrov, na gozdnih cestah 2,1 milijona evrov, na ribah 2350 evrov, na državnih cestah slabih 828.000 evrov in škoda v gospodarstvu 2,2 milijona evrov.

Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2,9 milijona evrov). Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Škodo je sredi januarja verificirala državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Vladi je predlagala, da potrdi višino ocenjene škode in naloži pristojnim ministrstvom, da pripravijo programe odprave posledic škode. Stroški ocenjevanja škode v višini 644 evrov, ki so ga opravile občinske komisije in uprava za zaščito in reševanje, se bodo krili iz proračunske rezerve.

Konec lanskega oktobra je večji del države je prizadelo neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom, ki je podiral drevje. Prožili so se plazovi, številna gospodinjstva so ostala brez elektrike. Najhuje je bilo v okolici Tržiča, kjer je voda odnesla cesto proti Jelendolu in Dolini, zaradi plazu so morali evakuirati 36 ljudi iz vasi Belca. Močno je narasla tudi Drava.