c S
Ob predlogu rebalansa zadovoljstvo zaradi več sredstev, pa tudi pomisleki o njihovi razdelitvi 07.02.2019 07:23 Ljubljana, 06. februarja (STA) - Z novim predlogom razreza državne blagajne so se seznanili še člani odborov za zdravstvo, pravosodje in kulturo, na področju katerih se sredstva povečujejo. Pred člani komisije za nadzor javnih financ pa je Saša Jazbec s finančnega ministrstva poudarila, da rebalans zagotavlja ustrezno razmerje med stabilnostjo javnih financ ter skrbjo za razvoj.

Članom komisije DZ za nadzor javnih financ je predlog rebalansa predstavila Saša Jazbec s finančnega ministrstva, ki je povedala, da se obseg izdatkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019, sprejetim novembra 2017, zvišuje ter tako sledi lani sprejetim novim predpisom in sklenjenim dogovorom s sindikati in občinskimi združenji. Prav tako izboljšana gospodarska rast vpliva na višje pričakovane prihodke.

"Še naprej gremo po poti javnofinančne konsolidacije," je zagotovila Jazbečeva ter poudarila, da se s predlogom rebalansa zagotavlja ustrezno razmerje med stabilnostjo javnih financ ter skrbjo za državljane in širši razvoj države.

"Sliši se zelo lepo, upam, da bo tako tudi v resnici," je te podatke komentiral Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS). Bolj kritičen je bil Zvonko Černač (SDS). Številke so po njegovih besedah na prvi pogled odlične zato, ker je gospodarska rast ustrezna in je zato več prilivov v proračun. A problem po njegovih besedah je, da rasti prihodkov enormno sledi tudi poraba.

"Vse postavke razen transferjev v pokojninsko blagajno, kar je posledica višjih vplačanih prispevkov zaradi večje zaposlenosti, se povečujejo, a ni videti, kaj bodo ljudje imeli od tega," je opozoril Černač. Skrbi ga denimo povečanje plač javnih uslužbencev, zaradi katerega smo priča podražitvam vrtcev, domov za ostarele, premij dodatnega zdravstvenega zavarovanja. "Skratka, ljudem v času debelih krav povečujemo obremenitve," je bil kritičen.

Odbor DZ za zdravstvo se je s predlogom rebalansa seznanil v delu, ki se nanaša na ministrstvo za zdravje. Slednjemu se bo obseg razpoložljivih sredstev povečal za 31 milijonov evrov na 189,2 milijona evrov. Državna sekretarka na ministrstvu Pia Vračko je ob tem opozorila, da se zdravstvene storitve ne financirajo iz proračuna, ampak iz zdravstvene blagajne. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tako upravlja letno s skoraj tremi milijardami evrov.

V zvezi s tem sta poslanca Samo Bevk (SD) in Franc Trček (Levica) poudarila, da ima DZ zato majhen vpliv na obseg in razporeditev sredstev za zdravstvo. Po Bevkovih besedah je tako "primarni" proračun v rokah ZZZS. Trček pa je dodal, da DZ tudi soodločanje o proračunskem delu žal prepušča vladi.

Vračkova je pojasnila, da bo ministrstvo največji del proračunskih sredstev namenilo razbremenitvi zdravstvene blagajne, saj je na proračun preneseno financiranje specializacij zdravnikov in pripravništva medicinskih strok, kar je ocenjeno na 60 milijonov evrov. Enak obseg sredstev zdravstvene blagajne se bo zato namenil povečanju števila storitev in s tem skrajšanju čakalnih dob.

Dodatnih deset milijonov evrov bo po njenih besedah ministrstvo letos namenilo skrajševanju čakalnih dob, 4,4 milijona evrov izboljšanju likvidnostnega položaja javnih zdravstvenih zavodov, 14,2 milijona evrov pa zagotavljanju zdravstvenega varstva socialno ogroženih skupin prebivalstva.

Za investicije v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni bodo iz z rebalansom pridobljenih sredstev namenili 31,6 milijona evrov, poleg tega pa še 55 milijonov evrov sredstev proračunskega sklada. Dva milijona evrov bodo usmerili v sofinanciranje razvoja helikopterske nujne medicinske pomoči in pristajališč za helikopterje, je med drugim navedla Vračkova.

Odbor DZ za pravosodje je opravil razpravo o predlogu rebalansa za pravosodno ministrstvo. Ministrstvo je z njim pridobilo slabih 400.000 evrov, proračun pravosodnega resorja tako za letošnje leto znaša 77,26 milijona evrov. Polovica od dodatno pridobljenega denarja bo namenjena upravi za probacijo, polovica pa predsedovanju Svetu EU, medtem ko bodo sredstva za zapore z rebalansom zmanjšana za dobrih 600.000 evrov.

Kot ključne prioritete ministrstva je pristojna ministrica Andreja Katič izpostavila učinkovito črpanje EU sredstev, investicijo v nov zapor v Dobrunjah pri Ljubljani in rekonstrukcijo ženskega zapora na Igu, informatizacijo tožilstva in državnega odvetništva ter zagotavljanje prostorov za pravosodne organe ter njihovo vzdrževanje. Med prioritetami je Katičeva izpostavila še zagotavljanje izobraževanj za zaposlene v pravosodju ter zagotavljanje opreme pravosodnim policistom.

Več poslancev je zmotilo, da se na račun uprave za probacijo z rebalansom zmanjšujejo sredstva za upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Maša Kociper (SAB) pa je izrazila dvom v ocenjeno vrednost projekta izgradnje novega zapora v Dobrunjah.

Odbor DZ za kulturo se je seznanil s predlogom rebalansa na postavki ministrstva za kulturo, ki glede na sprejeti proračun predvideva za dobrih 30,4 milijona evrov več sredstev. Začasni vodja resorja Jernej Pikalo je izrazil veselje, da je prišlo do znatnega povečanja sredstev, ki ga ni bilo že več let. Delež ministrstva v državnem proračunu prvič po letu 2012 znaša 1,9 odstotka, v celoti dobrih 193 milijonov evrov.

Kot je povedal, se integralna sredstva povečujejo za 19,4 milijona, evropska pa za 9,1 milijona evrov. Za dva milijona se po njegovih besedah povečujejo tudi pravice porabe. Sredstva bo ministrstvo po njegovih zagotovilih porabilo za stroške dela zaposlenih pri posrednih in neposrednih proračunskih porabnikih, za plačila prispevkov samozaposlenih, republiške priznavalnine, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje. Za programe v kulturi bo po Pikalovih besedah tako ostalo dodatnih 5,8 milijona evrov.

Člani odbora so dvig sredstev pozdravili, hkrati pa dodali, da je na tem področju še veliko dela.

Rebalans proračuna je pot po delovnih telesih DZ začel v torek, ko sta se z njim seznanila odbora za infrastrukturo in izobraževanje.