c S
Na ZZZS zavrnili navedbe o manipulativnih podatkih glede obremenjenosti zdravnikov 07.02.2019 07:53 Ljubljana, 07. februarja (STA) - Na ZZZS kot netočne in neutemeljene zavračajo navedbe sindikata družinskih družinskih zdravnikov Praktik.um, da so podatki ZZZS glede obremenjenosti ambulant v Zdravstvenem domu Kranj manipulativni. Kot so pojasnili, po podatkih ZZZS v Kranju 12 zdravnikov ne presega slovenskega povprečja obremenitve in so dolžni sprejemati nove bolnike.

Po tistem, ko so kranjski zdravniki opozorili na nevzdržne razmere in prenehali vpisovati nove bolnike, jih je v torek obiskalo vodstvo Sindikata zdravnikov družinske medicine Slovenija Praktik.um. Predsednik sindikata Igor Muževič je ob robu srečanja dejal, da so podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o ambulantah v ZD Kranj, ki nimajo dovolj glavarine, manipulativni, saj naj ne bi upoštevali, da nekateri zdravniki delajo tudi v metadontski ambulanti ali v domu starejših. V zdravstvenem domu so minuli teden pojasnili, da jim sicer manjkajo štiri ambulante družinske medicine.

Muževičevo izjavo so na ZZZS zavrnili in za STA pojasnili, da pri izračunih opredeljenih bolnikov na zdravnika sorazmerno zmanjšajo zgornjo mejo števila opredeljenih oseb pri tistih zdravnikih, ki poleg ambulante družinske medicine opravljajo tudi delo v domu za starejše ali v metadonski ambulanti. Obremenjenost teh zdravnikov je zato lahko sorazmerno nižja v primerjavi s tistimi zdravniki, ki delajo polni delovni čas v ambulanti družinske medicine.

Po podatkih ZZZS je danes v kranjskem zdravstvenem domu 48 družinskih in otroških zdravnikov, od katerih je 12 takih, ki še ne presegajo slovenskega povprečja obremenitve in so zato dolžni sprejemati nove bolnike, so še izpostavili.

Ob tem so opozorili na nekatere netočne interpretacije glede odklanjanja bolnikov. Zdravniki, ki presežejo obremenitev 1995 glavarinskih količnikov, namreč ne smejo avtomatično odklanjati zavarovanih oseb, so opozorili. To je po navedbah ZZZS upravičeno le v izjemnih, redkih primerih in ob upoštevanju pogojev iz določb splošnega dogovora za leto 2018.

Obremenjenost družinskih in otroških zdravnikov, ki je lahko razlog za upravičeno odklanjanje zavarovancev, se spremlja na ravni države in ne več na ravni 55 izpostav ZZZS, kot se je do sredine leta 2017. To pa pomeni, da je lahko po novem znotraj posamezne izpostave več zdravnikov, ki presegajo slovensko povprečje in zato lahko upravičeno odklonijo zavarovano osebo.

Na ZZZS ob tem ugotavljajo, da obstoječa določba ne zagotavlja enakomerne preskrbljenosti na področju cele Slovenije, saj je zavarovancem, ki bi se radi opredelili na področju izpostav, kjer je že preseženo slovensko povprečje, močno otežena izbira izbranega zdravnika. Zato predlagajo, da bi zdravniki na primarni ravni lahko odklonili opredeljevanje novih bolnikov, ko bi za 10 ali več odstotkov presegli povprečje glavarinskih količnikov v izpostavi ZZZS, torej ne več na ravni države. O tem predlogu bo odločala vlada v okviru splošnega dogovora za letošnje leto.

Podatki kažejo, da trenutno 42,3 odstotka oziroma 595 družinskih in otroških zdravnikov ne presega obremenitev slovenskega povprečja. To so torej zdravniki, ki jih lahko zavarovane osebe praviloma izberejo. Upravičeno lahko bolnike odklanja 812 (57,7 odstotka) zdravnikov.

Če imajo zavarovanci težave pri izbiri osebnega zdravnika zaradi nespoštovanja določbe splošnega dogovora, naj se z vprašanjem oziroma pritožbo najprej obrnejo na vodstvo zdravstvenega zavoda, nato pa na območno enoto ZZZS, so še svetovali.