c S
Odbor DZ za zdravstvo skozi predlog rebalansa 06.02.2019 15:19 Ljubljana, 06. februarja (STA) - Parlamentarni odbor za zdravstvo se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna v delu, ki se nanaša na ministrstvo za zdravje. Slednjemu se bo obseg razpoložljivih sredstev povečal za 31 milijonov evrov na 189,2 milijona evrov. Največji del proračuna bo ministrstvo namenilo razbremenitvi zdravstvene blagajne.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Pia Vračko je predstavitev rebalansa začela z opozorilom, da se zdravstvene storitve ne financirajo iz proračuna, ampak iz zdravstvene blagajne. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tako za razliko od omenjenih 189,2 milijona evrov upravlja letno s skoraj tremi milijardami evrov.

V zvezi s tem sta poslanca Samo Bevk (SD) in Franc Trček (Levica), ki je tudi predsednik odbora za zdravstvo, poudarila, da ima DZ zato majhen vpliv na obseg in razporeditev sredstev za zdravstvo. Po Bevkovih besedah je tako "primarni" proračun v rokah ZZZS. Trček pa je dodal, da DZ tudi soodločanje o proračunskem delu žal prepušča vladi.

Vračkova je pojasnila, da bo ministrstvo največji del proračunskih sredstev namenilo razbremenitvi zdravstvene blagajne, saj je na proračun preneseno financiranje specializacij zdravnikov in pripravništva medicinskih strok, kar je ocenjeno na 60 milijonov evrov. Enak obseg sredstev zdravstvene blagajne se bo zato namenil povečanju števila storitev in s tem skrajšanju čakalnih dob.

Dodatnih deset milijonov evrov bo po njenih besedah ministrstvo letos namenilo skrajševanju čakalnih dob, 4,4 milijona evrov izboljšanju likvidnostnega položaja javnih zdravstvenih zavodov, 14,2 milijona evrov pa zagotavljanju zdravstvenega varstva socialno ogroženih skupin prebivalstva.

Z dodatnimi sredstvi na ministrstvu načrtujejo tudi izvajanje strategije o varnosti in zdravju pri delu, vzpostavitev podatkovnih zbirk in izvedbo pilotne implementacije sistema za podporo odločanju pri izbiri radioloških preiskav po smernicah ESR iGuide. Dva milijona evrov bodo usmerili v sofinanciranje razvoja helikopterske nujne medicinske pomoči in pristajališč za helikopterje.

Za investicije v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni bodo iz z rebalansom pridobljenih sredstev namenili 31,6 milijona evrov, poleg tega pa še 55 milijonov evrov sredstev proračunskega sklada, je navedla Vračkova. V odgovorih na vprašanja poslancev pa se je dotaknila tudi nekaterih aktualnih zdravstvenih tem.

Tako je v zvezi s skrajševanjem čakalnih dob poudarila, da zgolj plačilo dodatnega števila storitev ne bo zadoščalo, ampak bodo potrebni ukrepi reorganizacije. Del teh bo tudi oblikovanje strokovnih smernic napotitev bolnikov s primarne na sekundarno raven. Potrebna bo tudi reorganizacija v bolnišnicah, ki bo omogočila večje število obravnav na sekundarni ravni.

V zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi je opozorila, da je treba doseči politični konsenz o tem, kako bomo zagotavljali sredstva za to področje. Na vprašanje o optimizaciji vodenja javnih zdravstvenih zavodov pa je odgovorila, da je v pripravi tudi opredelitev potrebnih znanj in kompetenc menedžmenta in članov sveta zavoda.

Med odmevnimi temami se je Vračkova dotaknila tudi problematike odhajanja mladih zdravnikov v tujino. Po njenih besedah ministrstvo zagovarja stališče, da mora zdravnik, ki mu je država plačala drago specializacijo, določeno obdobje delati v domačem zdravstvo, v nasprotnem primeru pa bi moral plačati stroške specializacije.

Spomnila je tudi na problem zastarele infrastrukture na sekundarni in terciarni ravni, ki jo ima na skrbi ministrstvo. Strinjala se je pripombo poslancev, da je za investicije na voljo premalo denarja. Vrednost potrebnih investicij je ocenjena na več kot 750 milijonov evrov, z zdajšnjim obsegom sredstev pa ministrstvo tega denarja ne bi moglo zagotoviti niti v desetih letih.

Trček je še napovedal, da se bodo člani odbora v četrtek srečali z vodstvom ZZZS.

Zainteresirana parlamentarna delovna telesa sicer nadaljujejo obravnavo predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna. V torek so se z novim predlogom razreza državne blagajne kot prvi seznanili na sejah odborov za infrastrukturo in za izobraževanje, danes pa ga imajo na mizi poleg odbora za zdravstvo še odbora za kulturo in za pravosodje ter komisija za nadzor javnih financ.