c S
Akademski kolegij v lasti Mola, ŠOS predlaga rešitve za bivanje študentov 06.02.2019 13:06 Ljubljana, 06. februarja (STA) - V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) opozarjajo na dvig najemnine in možnost izselitve za študente v študentskem domu Akademsk kolegij, ki je po končanem postopku denacionalizacije prešel v lastništvo Mestne občine Ljubljana (Mol). Ta sedaj od zavoda Študentski dom Ljubljana zahteva plačilo najemnine, ŠOS pa predlaga možne rešitve.

Mol tako od zavoda, ki upravlja študentski dom Akademski kolegij, zahteva plačilo najemnine za namestitev študentov, s čimer bi se cena bivanja za študente dvignila.

Ker je študentski dom Akademski kolegij finančno najugodnejši, v njem pogosto bivajo študenti, ki si težko privoščijo bivanje v katerem od dražjih študentskih domov, so pojasnili v ŠOS. "V vsakem primeru je izseljevanje študentov nesprejemljivo, še posebej med študijskim letom, za katerega imajo študenti, ki bivajo v študentskih domovih, tudi pogodbo o subvencioniranem bivanju. Prav tako je nesprejemljiva (sicer že utečena) praksa zviševanja cen najema študentom tekom študijskega leta, saj menimo, da bi morala biti cena enaka za celotno razpisno obdobje enega leta," so v izjavi za javnost opozorili v študentski organizaciji, ki si pri reševanju problema želi sodelovanja vseh akterjev v dobro študentov.

Hkrati v ŠOS priznavajo tudi krivdo zavodu, ker bivajočim v Akademskem kolegiju ni zagotovil nove namestitve pod enakimi pogoji oz. ni videti, da bi iskal rešitev za nastalo situacijo, čeprav je bilo že dolgo pričakovati, da bo lastnik zahteval plačilo najemnine. Hkrati je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport višino subvencije letos dvignilo za dva evra mesečno, cene najema pa so za študente ostale enake.

V ŠOS predlagajo, naj študenti v Akademskem kolegiju ostanejo nastanjeni pod enakimi pogoji pod okriljem Študentskega doma Ljubljana. V primeru dviga najemnin pa naj se ta razdeli med vse študente, ki bivajo v študentskih domovih zavoda. Mol pozivajo, naj ponudi razumno najemnino ali Akademski kolegij spremeni v študentski dom Mola, ki bo lahko nudil subvencionirano najemnino. Hkrati vlado pozivajo, naj še v tem proračunu zagotovi sredstva za obnovo ali izgradnjo študentskih domov in s tem povečanje kapacitet za subvencionirano bivanje študentov ter zagotovi sredstva za povečanje bivanjskih kapacitet za mlade na sploh.