c S
Nemška industrijska strategija do 2030 za globalno vodilni položaj 06.02.2019 07:26 Berlin, 05. februarja (STA) - Nemška vlada želi še dodatno okrepiti sodelovanje z gospodarstvom, da bi nemški industriji omogočila dodaten razvojni pospešek in vodilni položaj v globalnem merilu, je eden od ciljev danes predstavljene industrijske strategije države do leta 2030. V javnosti sicer najbolj odmeva načrtovana možnost omejitev tujih prevzemov podjetij.

Vlada želi s strategijo, ki jo je danes predstavil minister za gospodarstvo in energijo Peter Altmaier, okrepiti sodelovanje z interesnimi skupinami z gospodarskega področja, da bi v Nemčiji zagotovili gospodarsko in tehnološko odličnost ter s tem vodilni položaj na nacionalni, evropski in svetovni ravni v čim več industrijskih panogah, je razvidno iz besedila, objavljenega na spletnih straneh nemškega gospodarskega ministrstva.

"To je nujen predpogoj za zagotovitev in širitev gospodarskega uspeha Nemčije ter s tem dolgoročnih delovnih mest in blaginje državljanov," poudarja dokument.

Eden od ciljev vlade je postopno povečanje deleža industrije v bruto dodani vrednosti na 25 odstotkov v Nemčiji in 20 odstotkov v EU do leta 2030. To želi med drugim zagotoviti s spodbudnim davčnim okoljem ter dodatnim povezovanjem gospodarstva in izobraževalnega sistema.

V javnosti sicer najbolj odmeva načrtovani ukrep, po katerem bi Nemčija "v zelo pomembnih primerih" tujim podjetjem preprečila prevzem domačih podjetij, ki razvijajo pomembne tehnologije, na način, da bi kot država vstopila v lastništvo podjetij.

Altmaier je sicer zagotovil, da načrtujejo zelo jasna pravila, ki bi natančno določala, kdaj bi to smela storiti. "Država bi smela delnice v podjetjih kupovati le v zelo pomembnih primerih in za določen čas," je poudaril in dodal, da bodo že vnaprej preprečili "muhaste" odločitve o tem, ali posredovati ali ne.

Tudi strategija izpostavlja, da so lahko ukrepi vlade "le izjemni, le začasni in le v primerih, ki so bistvenega pomena, vse druge možnosti pa so se izkazale za neustrezne".

Načrt predstavlja precejšnji odmik od uveljavljene nemške miselnosti, ki zagovarja čim manjše vmešavanje države v gospodarstvo. Po navedbah analitikov gre za posledico številnih opozoril, da mora Nemčija zaščititi svoja napredna podjetja pred sovražnimi prevzemi. Tveganje predstavljajo predvsem azijska podjetja, ki želijo pridobiti dostop do intelektualne lastnine nemških visokotehnoloških podjetij.

Do tega načrta je bil danes med drugim kritičen münchenski inštitut za ekonomske raziskave Ifo, ki je opozoril, da tujim vlagateljem z njim ne pošiljajo pozitivnih signalov. "Zaščita velikih nemških podjetij pred prevzemi bi poleg tega zmanjšalo pritisk na podjetja, ki bi posledično lahko zmanjšala prizadevanja za doseganje visokih stopenj inovativnosti, produktivnosti in prilagodljivosti," je opozoril predsednik inštituta Clemens Fuest.