c S
Rebalans proračuna skozi odbora za izobraževanje in infrastrukturo 06.02.2019 07:24 Ljubljana, 05. februarja (STA) - Zainteresirana delovna telesa DZ so začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna, s katerim se zvišujejo tako odhodki kot tudi prihodki. Prva sta se z dokumentom seznanila odbora za izobraževanje in infrastrukturo.

Članom odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor sta predlog rebalansa v delu, ki se nanaša na njuni področji, predstavila minister za okolje Jure Leben in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Oba sta zadovoljna, da se sredstva v primerjavi z veljavnim proračunom zvišujejo.

Ministrstvo za infrastrukturo bo imelo letos po predlogu rebalansa na voljo 850 milijonov evrov, kar je 50 milijonov evrov več, kot je zapisano v veljavnem proračunu, ki ga je DZ sprejel novembra 2017. "Sem zadovoljna," je dejala Bratuškova in dodala, da se z rebalansom uresničujejo cilji, ki si jih je koalicija za področje infrastrukture zadala ob začetku mandata.

Člani odbora so jo spraševali o napredovanju projektov gradnje oz. obnove cele vrste cestnih odsekov po državi, sama pa je menila, da se v času krize za infrastrukturo ni skrbelo tako, kot bi se moralo. S sredstvi, kot se za to področje namenjajo zdaj, bi lahko v petih, šestih letih prišli na normalno stanje državne infrastrukture, je ocenila.

Med pomembnejšimi projekti infrastrukturnega ministrstva je drugi železniški tir Divača-Koper, o katerem Bratuškova sicer ni veliko govorila, saj bo priložnost za to na javni predstavitvi investicijskega programa, ki jo bodo v kratkem pripravili v DZ.

Na vprašanje, ali je že znano, ali bo Slovenija drugi tir zgradila sama, ni znala odgovoriti. "To je naloga vlade," je dejala in dodala: "Moje osebno stališče pa poznate, ne bom še enkrat razlagala."

Ministra Lebna so člani odbora spraševali predvsem glede protipoplavnih ukrepov, sanacije degradiranih območij, stanovanjske politike ter gradnje hidroelektrarn. Okoljsko ministrstvo bo sicer imelo z rebalansom letos na voljo 375 milijonov evrov oz. 72 milijonov evrov več, kot je zapisano v veljavnem proračunu.

Za izvedbo protipoplavnih ukrepov bo namenjenih 150 milijonov evrov, kar je po njegovih besedah "v redu". Pri tem se mu zdi bolj pomembna zaščita pred poplavami oz. kot je dejal: "Ena tretjina kurative, dve tretjini preventive."

Tako Leben kot Bratuškova sta se zavzela za povečanje črpanja evropskih sredstev. "Če želimo denar, ki ga imamo na voljo, počrpati, bo treba izvajanje projektov pospešiti," je dejala Bratuškova.

S predlogom rebalansa proračuna se je seznanil tudi odbor DZ za izobraževanje. Predlog ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prinaša dodatnih 129 milijonov evrov glede na že sprejeti finančni načrt. Proračun ministrstva je tako težak 1,96 milijarde evrov, pri pripravi rebalansa pa so po navedbah državnega sekretarja Jerneja Štromajerja izhajali iz prioritet v koalicijski pogodbi in zavez vlade sindikatom, da bo zagotovila sredstva za višje plače v javnem sektorju.

Med prioritetami je Štromajer izpostavil področje znanosti in informacijske družbe, za katerega se namenja 268,6 milijona evrov, kar je 24,7 milijona evrov več v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. Večina sredstev ministrstva, in sicer 86 odstotkov, je namenjena za področje izobraževanja in športa. Med novostmi v prihodnjem šolskem letu je državni sekretar med drugim omenil sofinanciranje razvojnih oddelkov v vrtcih in nakup učnih gradiv tudi za učence 2. razreda osnovne šole.

Štromajer verjame, da bi si vsi resorji želeli več denarja, ocenjuje pa, da so znotraj omejitev uspeli zagotoviti zadosten dvig v tem obdobju. Na očitke nekaterih poslancev in pozive k dopolnilom pa je odgovoril, da proračun sprejemajo poslanci, in ne posamezno ministrstvo.

V razpravi članov odbora je bilo namreč kljub predvidenemu dvigu sredstev za znanost in raziskovanje slišati pozive k še večjemu zvišanju. Pri tem so nekateri opozorili tudi na problematičen način financiranja, ki da javnim raziskovalnim organizacijam ne zagotavlja stabilnega vira financiranja. Kot je napovedal Štromajer, bodo v kratkem pripravili novelo zakona o razvojni in raziskovalni dejavnosti, s katero bodo to področje bolje uredili.

Več poslancev je pozvalo tudi k več sredstvom za športno infrastrukturo. Po Štromajerjevih navedbah bodo namreč od 20,2 milijona evrov sredstev za šport za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo namenili 3,3 milijona evrov. V marcu bodo pripravili razpis za izgradnjo razsvetljave nepokritih objektov in novogradnje posameznih športnih dvoran, je pojasnil.

V naslednjih dneh se bodo s predlogom rebalansa seznanila tudi druga zainteresirana delovna telesa državnega zbora, najpozneje do 1. marca pa bodo tako kot tudi poslanci in poslanske skupine lahko vlagala dopolnila. Nazadnje se bo 2. marca z s predlogom rebalansa kot matično delovno telo za proračun seznanil še odbor DZ za finance, DZ pa naj bi ga potrjeval na seji, ki se začne 4. marca.