c S
DZ potrdil novelo zakona o zavarovalništvu 31.01.2019 16:31

DZ je s 43 glasovi za in 11 proti podprl novelo zakona o zavarovalništvu, katere cilj je zagotavljanje varstva zavarovalcev in potrošnikov, ne glede na distribucijske kanale. Novela v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, ki se je v EU začela uporabljati oktobra.

Kot je v DZ pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja, so ključne ideje novele določbe evropske direktive, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov in zavarovancev, ki so s tem zakonom še dodatno zaščiteni predvsem z vidika postopka sklepanja zavarovalnih razmerij in ta zavarovalna razmerja se danes prodajajo po zelo različnih prodajnih oz. distribucijskih kanalih.

Novela zakona natančno določa standarde, ki jih morajo distributerji zavarovalnih produktov upoštevati pri svojem delovanju s ciljem, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi zavarovancev. Tako novela po njegovem prinaša višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, še kakovostnejše informacije za stranke in boljša pravila poslovanja.

Cilj predloga zakona je tudi izboljšava zapisanih določil oz. odprave nekaterih nedoslednosti pri implementacijah določb t.i. zavarovalniške direktive Solventnost 2.

Dragonja je ob tem poudaril še, da ne glede na to, da tudi pri prenosu te direktive v Sloveniji zamujamo, pa zavarovalnice pri svojem delovanju direktivo že neposredno uporabljajo v izogib morebitnim odškodninskim odgovornostim, ki so jim izpostavljene pri sklepanju zavarovalnih poslov.

Poslanske skupine so noveli večinoma ob obravnavi napovedale podporo. Andreja Zabret (LMŠ) je izpostavila, da novela zakona ščiti potrošnika, zavarovanja bodo morala biti bolj v skladu z njegovimi potrebami in zahtevami, bolj bo informiran o produktih in tveganjih.

Da gre za sklop pravil, katerih cilj je zaščita potrošnikov, je poudaril tudi Jani Prednik (SD) in dodal, da se zavarovalnicam in zavarovalnim zastopnikom nalagajo obveznosti, ki jih morajo spoštovati ob trženju svojih produktov strankam.

Franc Kramar (SAB) je ocenil, da je edino pravilno, da se v ospredje čim več zakonov postavi varstvo potrošnikov, v obzir pa vzame tudi zaposlene na zavarovalnicah. Tudi Robert Polnar (DeSUS) je poudaril, da se z novelo povečuje raven varstva potrošnikov in povišuje standarde za izvajanje zavarovalnih storitev.

Monika Gregorčič (SMC) je poudarila spremenjeno vlogo zavarovalnih posrednikov, ki po novem postajajo tudi skrbniki zavarovancev, kot posebno dodano vrednost te novele pa v poslanski skupini pozdravljajo tudi spremembo določbe, ki določa pogoje za članstvo v nadzornem svetu zavarovalnic.

Poslanec NSi Jožef Horvat, ki je napovedal, da rešitvi ne bodo nasprotovali, je opozoril, da bodo morali biti v zavarovalnicah vzpostavljeni postopki za odobritev vsakega zavarovalnega produkta pred njegovim trženjem in se vprašal, v kakšni meri ta sprememba predstavlja nove birokratske oz. administrativne obremenitve za zavarovalnice.

Ostale poslanske skupine so odrekle podporo. Poslanec SDS Marko Pogačnik je izpostavil zamude pri prenosu evropskih direktiv in opozoril ministrstvo za finance, da je pri naslednjih implementacijah direktiv bolj dosledno. Zamuja se namreč tudi s to novelo, ki bi morala začeti veljati oktobra lani.

Za Levico je po besedah Primoža Siterja precej sporen položaj zavarovalnih zastopnikov, ki da so prisiljeni opravljati prekarna dela brez nekega ustreznega nabora pravic, ki sicer izhajajo iz običajnih delovnih razmerij. Tako so po njegovem pušča na stežaj odprta vrata za nadaljnje širjenje prekarnih zaposlitev.

Poslanec SNS Jani Ivanuša je ocenil, da so predlagatelji zakona popolnoma ignorirali hierarhijo prekrškovnega prava v Sloveniji, prav tako nasprotujejo parcialnim ureditvam delovnopravne zakonodaje v drugih področnih zakonih.