c S
Novartis v Mengšu na poti preoblikovanja v proizvodnjo inovativnih zdravilnih učinkovin 05.02.2019 14:57 Mengeš, 05. februarja (STA) - Novartis, pod okrilje katerega sodi tudi Lek, v Mengšu postavlja enega ključnih centrov za proizvodnjo inovativnih zdravilnih učinkovin in generičnih zdravilnih učinkovin z visoko dodano vrednostjo. Predsednik Novartisa v Sloveniji Zvone Bogdanovski je za STA pojasnil, da tam poteka tudi gradnja novega obrata za proizvodnjo bioloških učinkovin.

"V Mengšu nastaja eden ključnih Novartisovih centrov za proizvodnjo inovativnih zdravilnih učinkovin in generičnih zdravilnih učinkovin z visoko dodano vrednostjo. Že leta 2016 smo v Slovenijo kot prvi pripeljali inovativno farmacevtsko proizvodnjo z naložbo 28 milijonov evrov v izgradnjo obrata v Mengšu," je spomnil Bogdanovski.

Dodal je, da so samo lani v Farmacevtskih učinkovinah Mengeš začeli proizvajati tri zdravilne učinkovine za inovativna zdravila, ki bodo na trg prišla v prihodnjih letih. Enota se sicer v skladu s strategijo preoblikovanja preusmerja iz proizvodnje generičnih zdravilnih učinkovin velikega obsega z nižjo dodano vrednostjo v proizvodnjo inovativnih in izbranih generičnih zdravilnih učinkovin manjšega obsega z visoko dodano vrednostjo.

Želijo namreč postati bolj usmerjena in učinkovita proizvodna lokacija. Načrtovane spremembe in razvoj proizvodnega portfelja bodo, kot so prepričani, bistveno okrepili konkurenčnost, zaradi česar bo enota lahko ustvarila proizvodnjo učinkovin naslednje generacije, pri čemer sta v ospredju sposobnost lansiranja novih zdravil in operativna odličnost.

V Mengšu poteka tudi gradnja novega obrata za proizvodnjo bioloških učinkovin, ki bo še okrepil vlogo mengeške lokacije kot ključnega Novartisovega centra za biotehnologijo - gre za naložbo v višini 38 milijonov evrov.

Kot del preoblikovanja, s katerim želi postati vodilna farmacevtska družba Novartis sicer nadaljuje prilagajanje portfelja izdelkov za spreminjajoče se zdravstvene potrebe ter hkrati povečuje učinkovitost in produktivnost. Že nekaj let pregleduje in prilagaja proizvodno mrežo glede na spreminjajoči se portfelj zdravil, ki bo v prihodnje vseboval manj izdelkov velikega obsega in več tehnološko zahtevnih, bolnikom prilagojenih zdravil visoke dodane vrednosti v manjših količinah.