c S
Začenja se desetmilijonski projekt komunalne ureditve Britof - Predoslje 05.02.2019 14:10 Kranj, 05. februarja (STA) - Kranjski župan Matjaž Rakovec je danes v Kranju podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Riko Janezom Škrabcem za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Britof - Predoslje, ki bo brez davka na dodano vrednost stala 9,8 milijona evrov in bo sofinancirana iz evropskih sredstev. Kasneje sledi še izgradnja infrastrukture na Mlaki.

Investicija v komunalno infrastrukturo na območju Britof - Predoslje obsega 12,7 kilometrov fekalne kanalizacije, vključno s petimi črpališči, obnovo vodovodnega omrežja v dolžini 10,7 kilometra, 8,6 kilometra meteorne kanalizacije in javno razsvetljavo. Za skoraj 10 milijonov evrov vredno investicijo bosta Kohezijski sklad EU in država prispevala 4,6 milijona evrov, 5,4 milijona evrov pa bo zagotovila občina, ki se z bankami dogovarja za ugoden dolgoročni kredit.

Kot je pojasnil župan, gre za prvi del druge faze projekta Gorki - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečje zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja. Z njim bosta naselji Predoslje in Britof z več kot 2000 prebivalci dobili sodobno kanalizacijo, meteorne vode, razsvetljavo in vodovod. "Za krajane pomeni to čisto zeleno okolje in nič več problemov s praznjenjem greznic in z meteornimi vodami," je izpostavil.

Po današnjem podpisu pogodbe sledi uvedba izvajalcev v delo, sama gradbena dela pa bodo predvidoma stekla marca. Izvajalca sta Riko in Pirc Gradnje, ki sta podala najugodnejšo ponudbo. Sam postopek izbire izvajalca se je tudi zaradi pritožbe na državno revizijsko komisijo vlekel kar leto in pol. Še vedno pa zaradi pritožbe ni končan postopek izbire izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na Mlaki, ki je prav tako vključena v drugo fazo projekta Gorki.

Celotna naložba v Predosljah, Britofu in Mlaki je ocenjena na 16,5 milijona evrov, od tega bo 5,6 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad EU. V prvi fazi projekta Gorki, ki se je izvajal prejšnja leta, pa so sodobno kanalizacijsko infrastrukturo že dobila območja Bitnje, Šutna, Žabnica, Kranj in Kokrica.

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Iztok Purič je ob današnji priložnosti izpostavil, da je področje voda eno najbolj izpostavljenih okoljskih izzivov in najpomembnejših nalog lokalnih skupnosti in države. Urejena, kakovostna in zanesljiva vodooskrba ter druga komunalna infrastruktura pomembno določajo kakovost življenja prebivalcev, zato vanjo vlagajo tudi precej evropskih sredstev.

"S pomočjo evropskih sredstev smo doslej v Sloveniji izpeljali že več kot 8000 projektov," je povedal minister, ki verjame, da se z današnjim podpisom izvajalske pogodbe začenja končno poglavje pri reševanju odpadnih voda v Kranju in njegovi okolici.

Rakovec upa, da bodo tudi v prihodnji finančni perspektivi EU na voljo sredstva za sofinanciranje komunalnih projektov, saj kranjsko občino čaka še obsežna investicija v ureditev območja Stražišča, kjer dodatno okoljsko težavo predstavlja Industrijska cona Laze. "To bo zahteven projekt, ki ga bo treba uvrstiti v načrte za prihodnja leta," je izpostavil župan.