c S
Verku v bran tudi skupina sindikatov javnega sektorja pod Počivavškovim vodstvom 05.02.2019 07:33 Ljubljana, 04. februarja (STA) - Sindikatu državnih organov in predsedniku Frančišku Verku je v sporu z direktorjem uprave zaporov Jožetom Podržajem v bran stopila skupina sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška. Menijo, da Podržajevo navodilo zaposlenim glede poročanja o stikih z Verkom pomeni pritisk in ustrahovanje zaposlenih pri obračanju na sindikat.

Kot je Počivavšek zapisal v sporočilu pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi, je navodilo, po katerem bi morali zaposleni o stikih s predsednikom Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) obveščati direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Podržaja "povsem nedopustno in neskladno s svobodo sindikalnega delovanja in organiziranja".

Po Počivavškovih navedbah ne morejo soditi o odgovornosti za varnostni incident v koprskem zaporu, iz katerega sta decembra pobegnila pripornika, saj nimajo dovolj informacij. "Dejstvo pa je, da je vodstvo uprave odgovornost za ta incident prevalilo na zaposlene v omenjenem zavodu, pri čemer je SDOS le-te skladno s svojo pravico in dolžnostjo zaščitil in (kot že večkrat poprej) javno opozoril na kadrovsko stisko v slovenskih zaporih in neprimerne pogoje dela," je zapisal.

Kot meni, kadrovska podhranjenost ustvarja pogoje za to, da je verjetnost takšnih in podobnih incidentov večja. "Medtem ko se SDOS, podobno kot sindikati na številnih drugih področjih, zavzema za boljše pogoje dela z reševanjem kadrovske problematike, se zdi, da hoče generalni direktor uprave z napadi na sindikat pomesti pod preprogo kadrovsko podhranjenost in to, da sam ni bil uspešen pri reševanju tega problema v odnosu do vlade. In to kljub temu ali celo predvsem zato, ker je delodajalec tisti, ki je odgovoren za organizacijo dela in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev," je spomnil.

Tako smo po Počivavškovih besedah namesto odgovornosti za nastale razmere in tesnega sodelovanja s sindikatom, ki je na kadrovske težave in slabe pogoje dela opozarjal, "priča pritisku na zaposlene, ki so se v svoji stiski in potencialni odgovornosti za morebitne podobne incidente obrnili na sindikat". Ker so sindikat v prvi vrsti člani sindikata, predsednik pa zgolj njihov predstavnik, lahko omenjeno Podržajevo navodilo razumejo "zgolj kot napad na sindikat in kot nevarno prakso, ki jo je treba v kali obsoditi in označiti kot nedopustno", je prepričan Počivavšek.

Tovrstno ravnanje po njegovem mnenju ne sodi v civilizirano družbo in industrijske odnose v državi, ki sindikalno svobodo varuje z ustavo in socialni dialog izpostavlja kot vrednoto. "Glede na navedeno tudi pričakujemo, da bosta svoje stališče do ravnanj in navodila generalnega direktorja uprave zavzela tudi vlada in resorno ministrstvo ter ustrezno ukrepala," je še dodal.

Podržaj se je na očitke glede omenjenega navodila odzval že na petkovi novinarski konferenci. Pojasnil je, da je njegovo navodilo namenjeno izključno sedmim direktorjem zavodov ter 32 zaposlenim na generalnem uradu, izdal pa ga je, da bi sodelavce zaščitil. Zaposleni da so mu namreč povedali, kaj vse se je dogajalo v preteklosti. "V preteklosti se je zlorabljalo tovrsten stik (...) Povedal sem le, da želim biti obveščen o službenih stikih s predsednikom sindikata v delu, ko se ti nanašajo na službene vsebine (...) Dosegel sem svoj namen, predsednik sindikata je s tem nehal," je dejal Podržaj.

Verjame, da s tem ni posegal v sindikalno delo, saj je želel le omejiti komunikacijo, ki s sindikalnim delom ni imela nobene zveze. Kot je povedal, je "sodu izbil dno dogodek izpred nekaj dni, ko je Verk med koriščenjem odmora sodelavke skušal izkoristiti situacijo za preverjanje, ali je Podržaj na nekem sestanku nekaj res rekel ali ne".