c S
Velenjski občini evropska sredstva za še dva projekta 05.02.2019 09:12 Velenje, 05. februarja (STA) - Velenjska občina je konec minulega tedna prejela odločitev o pridobitvi evropskih sredstev za še dva projekta. Gre za projekta revitalizacije starotrškega jedra in ureditev Starega trga, ki sta skupaj ocenjena na 4,3 milijona evrov. Januarja je občina prejela tudi sklep o sofinanciranju dveh projektov v višini šestih milijonov evrov.

Za revitalizacijo starotrškega jedra in ureditev Starega trga ima velenjska občina že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelano investicijsko dokumentacijo. Ocenjujejo, da se bosta projekta začela izvajati v drugi polovici letošnjega leta. Do konca naslednjega leta pa naj bi bila počrpana vsa kohezijska sredstva, navajajo na občini.

Vrednost projekta Stari trg je ocenjena na 1,6 milijona evrov, od tega je predvideno sofinanciranje iz kohezijskega sklada v višini 998.014 evrov in državnega proračuna v višini 249.503 evrov. V okviru projekta je predvideno rušenje objekta in novogradnja objekta Stari trg 11 z ureditvijo okolice.

Vrednost projekta Starotrško jedro je ocenjena na 2,5 milijona evrov, kohezijski sklad bo prispeval 1,2 milijona evrov, iz državnega proračuna pa bo prispelo 305.097 evrov. V okviru projekta je predvideno rušenje Stare pekarne, izgradnja novega objekta in trga z urbano opremo ter ureditev novega prometnega režima s sanacijo potrebne infrastrukture.

Velenjska občina že pripravlja dokumentacijo za prijavo omenjenih projektov na drugo fazo okoljskega ministrstva. Prav tako bodo pričeli z javnimi razpisi za izbor izvajalcev gradbeno obrtniških del in koordinatorja varstva pri delu za projekta, vendar pogodbe z izvajalci ne morejo podpisati pred izdajo sklepa o sofinanciranju operacije s strani okoljskega ministrstva.

Velenjska občina je januarja prejela sklep okoljskega ministrstva o sofinanciranju projekta prireditveni oder in prostor ob Velenjskem jezeru v vrednosti šestih milijonov evrov. Od tega podpora projektu s strani EU znaša 4,8 milijona evrov, država pa bo prispevala 1,2 milijona evrov. Celotna vrednost projekta je 8,8 milijona evrov.