c S
Zadnji dan za oddajo pisne vloge za vzdrževane družinske člane 05.02.2019 14:52 Ljubljana, 05. februarja (STA) - Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo podatke spremeniti, imajo le še danes čas za oddajo vloge. To velja za oddajo vlog na papirnem obrazcu, po elektronski poti pa bodo vloge sprejemali še vse do 20. februarja.

Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najbolj enostavno je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.

Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, pa mora v skladu z zakonom vsako leto najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti.

Zavezanec lahko vlogo odda osebno ali po pošti na pristojni finančni urad, še bolj enostavno in hitreje pa lahko to stori po elektronski poti.

Že doslej so imeli zavezanci možnost oddaje vloge prek portala Finančne uprave RS (Furs) eDavki, letos prvič pa imajo na voljo oddajo vloge tudi prek aplikacije za pametne telefone. Prednost uporabe aplikacije je tudi v tem, da uporabniku ponudi predhodno izpolnjen obrazec s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge.

Tako za vloge prek mobilne aplikacije kot spletnega portala velja, da imajo zavezanci nekaj več časa kot pa za oddajo vloge na papirnatih obrazcih. Na Fursu jih bodo namreč sprejemali vse do 20. februarja.

Hkrati bo obdelava tako prispelih vlog enostavnejša in hitrejša, zato bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine prejeli vračilo dohodnine na svoj bančni račun 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok.